invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Opella: resultaten In voor zorg-traject (Thematranche zelfsturende teams intramuraal)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Uitgangspunt voor de organisatieontwikkeling naar zelforganisatie is voor Opella de klant: op welke wijze ontvangt deze de ondersteuning die het best bij hem of haar past? Niet de organisatie op zich vormt daarmee vertrekpunt van de organisatieontwikkeling naar zelforganisatie maar de relatie tussen de klant (inclusief diens netwerk) en de zorgverlener, ondersteuner en vrijwilliger. Eenvoud en werkbaarheid staan voorop. Uitgegaan is van de sociotechnische benadering waarbij een minimale arbeidsdeling uitgangspunt is. Het streven: regelarm en meer leef- en werkruimte.

De organisatie was al bekend met zelfsturing binnen de thuiszorg-tak van de organisatie. Voor de intramurale zorg stonden de volgende doelen centraal:

 • Verhoging klanttevredenheid.
 • Hogere medewerker tevredenheid.
 • Kostenreductie: onder andere door efficiënte planning van de teams zelf.

Een In voor zorg-coach is onder andere ingezet voor het organiseren en begeleiden van intervisiebijeenkomsten. Daarnaast begeleidde de coach middels bilaterale overleggen de betrokkenen.

Doorlooptijd

Het traject bij Opella liep in 2015.

Resultaten

 • Klanttevredenheid steeg per juni 2015 naar 8,2 (streven 8).
 • Medewerkertevredenheid steeg naar 7,2 (laatste meting 2014) (streven is 8).
 • Kortdurend ziekteverzuim is gedaald tot 5,8% in 2015. Streven is 5%.
 • Familie, mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich gezien en gewaardeerd door de inzet van woonraden met bewoners dan wel hun aangewezen vertegenwoordiger en medewerkers en de Vrijwilligers Adviesraad.
 • Het aantal vrijwilligers is gestabiliseerd, daling is voorkomen.
 • Aantal indirecte uren van management en ondersteunende diensten daalde naar 10,09% (2014). Streven is 10%.

Methode

Opella kent in totaal ongeveer 120 teams (primair proces en overige organisatieonderdelen). De medewerkers binnen Opella geven in gezamenlijkheid de organisatieontwikkeling naar zelforganisatie vorm. Succesvol toegepaste methodieken in de aanpak betreffen onder meer:

 • Opella-boekje voor medewerkers met heldere organisatiebreed gedeelde – consequent toegepaste uitgangspunten (inclusief doelen en kpi’s)
 • Investeren in houding en gedrag op basis van Prepare-Act-Reflect. Ook inzet teambarometer Van Amersfoort / Hersey en Blanchard
 • Heldere leerstrategie
 • Eigenaarschap (U-theorie Otto Scharmer)
 • Kennisdeelbijeenkomsten
 • Storytelling voor het delen van uitgangspunten en successen

Organisatie

Opella werkt als zorgaanbieder op de zuidelijke Veluwe en bedient zo’n 3600 patiënten en klanten. Samen met ± 2200 medewerkers en ruim 900 vrijwilligers, wil de organisatie ervoor zorgen dat de diensten zo dicht mogelijk in de omgeving van de klant worden verleend, waarbij iedereen elkaar van naam kent. Eenvoud en werkbaarheid staan voorop. Opella heeft een christelijke signatuur.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg