invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Oosterpoort: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het doel van het In voor zorg-traject van Oosterpoort was om de resultaat- en externe gerichtheid van Oosterpoort op alle organisatieniveaus te vergroten. Dit was nodig om met minder middelen meer cliënten te kunnen helpen, cliënten meer in hun kracht te zetten en de positie van Oosterpoort in de regio te verstevigen.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Oosterpoort is afgerond op 10 maart 2014.


Resultaten

Oosterpoort heeft onomkeerbare verandering in gang gezet: van praten over resultaatgerichtheid naar daadwerkelijk doen!

 • Meer met minder: Oosterpoort heeft de beweging ingezet om meer tijd direct te besteden aan cliënten en zo min mogelijk aan registratie en overhead. De tijd die direct door hulpverleners aan cliënten wordt besteed is met 20% gestegen. Het registratiesysteem is efficiënter ingericht en de ondersteunende diensten hebben werk van uitvoerend medewerkers overgenomen. Alle hulpverleners hebben nu een tablet om samen met cliënten te registeren. Door meer cliënten te helpen is de wachttijd voor ambulante gezinsbegeleiding verkort van ruim 8 naar 4 weken.
 • Meer eigen regie bij cliënten én medewerkers: Oosterpoort werkt nu vanuit de methodiek ‘Gezin Centraal’, waarin de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving centraal staan. Hiertoe is ook de eigen regie van medewerkers vergroot: zij zijn en voelen zich inmiddels verantwoordelijk voor de doelrealisatie van cliënten en hebben de stuurinformatie, bevoegdheden en ruimte gekregen om (binnen duidelijke kaders) zelf te bepalen hoe zij dit realiseren.
 • Jeugdzorg naar gemeenten: Oosterpoort heeft een belangrijke stap gezet in accountmanagement. Meer medewerkers dan 2 jaar geleden hebben externe contacten en zien dit ook als hun verantwoordelijkheid. Daarnaast is een ambassadeurspool opgericht van mensen die de organisatie kunnen vertegenwoordigen en de visie van Oosterpoort kunnen verwoorden.

Methode

Om de gewenste verandering te bewerkstellingen is het traject verdeeld in 8 sporen:

 • Tijdens het traject is de visie en strategie van Oosterpoort geconcretiseerd in een meerjarenbeleidsplan.
 • Er zijn concrete resultaatafspraken gemaakt door mensen zelf resultaatprofielen voor hun functie te laten maken en deze te gebruiken bij de jaargesprekken.
 • Met resultaatbesprekingen in de teams wordt resultaatgericht gedrag gestimuleerd. Om hier adequaat mee aan de slag te gaan was het nodig om de managementinformatie te verbeteren. Gegevens vanuit de BI-tool zijn betrouwbaarder gemaakt en de informatie is ook beschikbaar gemaakt op teamniveau.
 • De IVZ-coach heeft leidinggevenden tijdens MT-meetings, workshops en resultaatbesprekingen feedback gegeven op de manier waarop ze de resultaten bespreken en hoeveel ruimte ze geven aan hun mensen.
 • Om meer tijd voor de cliënt over te houden, is gekeken naar manieren om de administratieve lasten te verminderen of beter te verdelen
 • De MT structuur en bijbehorende overlegstructuur zijn veranderd
 • Er is een marketingplan opgesteld en een nieuwe verdeling van relaties van Oosterpoort gemaakt in het kader van accountmanagement.
 • Voor communicatie over het traject zijn onder andere nieuwsbrieven verspreid en posters opgehangen met mensen van Oosterpoort die uitspraken deden over wat zij aan het In voor zorg!-traject hebben.

Vervolg

Er zijn medewerkers verantwoordelijk gesteld voor specifieke veranderingsonderdelen om een goed vervolg aan het traject te geven. Oosterpoort werkt nu meer extern- en resultaatgericht, maar het zit de organisatie nog niet in het bloed. Daarvoor is meer tijd nodig, en volhouden.

Organisatie

Stichting Oosterpoort is een regionale organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Het werkgebied is noordoost Noord-Brabant. Zij biedt hulpverlening aan gezinnen waar problemen in de opvoedingssituatie zijn ontstaan. Bij de hulp staan de veiligheid en ontwikkelingskansen van het kind voorop. Oosterpoort biedt verschillende vormen van hulp: van ambulante en residentiële hulp tot pleegzorg.

Meer informatie

 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg