invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Omring: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Omring was een centraal geleide organisatie, maar is tijdens het In voor zorg-traject getransformeerd tot een organisatie van 54 lokale, kleine en zelfsturende zorgteams.

De relatie tussen cliënt en medewerker staat weer centraal. De mate waarin de zorg verbetert, wordt concreet gemeten en is voor alle medewerkers maandelijks te zien op een dashboard. De teams kunnen zo bijvoorbeeld gemakkelijk de cliënt- en medewerkertevredenheid, productiviteit en het verzuim zien. Dat de werkwijze gedragen wordt door de hele organisatie is een belangrijke sleutel tot het succes: van management tot en met de ondersteunende diensten staat iedereen op één lijn. De 54 kleinschalige zorgteams werken inmiddels in de wijk. Gedurende 2 jaar worden ze opgeleid tot zelfsturende, lokale zorgteams. Een nieuw, digitaal platform ondersteunt ze daarbij.

Doorlooptijd

Het traject liep van oktober 2009 tot en met juni 2012.

Methode

 • Er werd een duidelijke strategie opgesteld om tot wijkgebonden zorgteams en specialistische zorg te komen.
 • In pilots hebben de zorgteams geoefend om het ontwerp van de wijkgebonden zorgteams aan de praktijk te toetsen.
 • Er was ruimte voor een 'couleur local' zodat de teams voor eigen lokale invulling kunnen zorgen, binnen de kaders van het ontwerp.
 • Om autonome teams aan te kunnen sturen wordt de output van de zelfsturende zorgteams gemeten.
 • Leren wordt lokaal en kleinschalig georganiseerd. Er wordt zichtbaar en duurzaam geinvesteerd in management en medewerkers. Er moet inzicht zijn en gegeven worden in opbrengsten van het tweejarig leertraject.
 • Er is een digitaal ondersteuningsplatform ontwikkeld en gelanceerd: Omring Thuiszorgplein. Dit is een centraal platform voor de ondersteuning van zorgteams, waarop zij informatie uitwisselen.

Resultaten

 • Cliënten vinden dat er voldoende hulpverleners ingezet worden. De tevredenheid van cliënten over de inzet van het aantal hulpverleners is van 80% naar 92,4% gegaan. De cliënten vinden de thuiszorg goed. De tevredenheid van cliënten in 2011 over de thuiszorg is 8,2.
 • De medewerkers vinden de kwaliteit van de zorg ruim voldoende. Het oordeel van de medewerkers over de kwaliteit van het werk is in 2011 van 6,9 naar 7,2 gegaan. Medewerkers melden zich minder vaak ziek. Het ziekteverzuim is in 2011 gedaald van 8,24% naar 5,9%.
 • Het bedrijfsresultaat van de thuiszorg is van negatief (- € 151.000) naar positief gegaan (€ 1.149.000).
  De thuiszorg is in de financiële bijdrage aan de totale organisatie Omring van rode – naar zwarte cijfers gegaan. De medewerkers kunnen meer cliënten helpen. De productiviteit is eind 2011 van 61,2% naar 64,8% gegaan.

Vervolg

 • Er wordt een audit uitgevoerd naar de invulling van de randvoorwaarden voor lokaal, kleinschalig en zelfsturend werken. De managers voeren audits uit in elkaars regio.
 • Het meten van de voortgang van de zelfsturende zorgteams is ondergebracht in de bestaande planning-&control-cyclus. Interne audits in de zorgteams door coördinerend wijkverpleegkundigen.
 • De rooster- en cliëntplanning wordt nog bij de teams ondergebracht.
 • De thuisbegeleiding, nachtzorg en specialistisch verpleegkundige zorg wordt nog aangepast aan de nieuwe inrichting van de thuiszorg.
 • De dienstverlening van de ondersteunende diensten aan 54 zelfsturende teams wordt nog uitgewerkt.

Organisatie

Omring levert met 5.000 medewerkers zorg op woonlocaties en thuiszorg in de kop van Noord-Holland.

Meer informatie 

Dossier(s)

Publicaties

33 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg