invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Netwerk 100: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vertegenwoordigers van de doelgroep ouderen en aanbieders in zorg en welzijn uit de regio Nijmegen en omgeving, werken in Netwerk 100 samen om de zelfredzaamheid van ouderen te versterken en de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van de zorg aan ouderen te vergroten. Met behulp van In voor zorg! had Netwerk 100 het doel om de opschaling van Easycare via de wijkverpleging goed te laten verlopen.

EASYcare is een methode waarmee de oudere samen met de hulpverlener de kwetsbaarheid van ouderen op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn integraal in kaart brengt. Er wordt nagegaan wat de oudere zelf als een probleem ervaart. Passend bij de behoefte van de oudere wordt gezamenlijk besloten wat er gedaan moet worden. Dit leidt tot veel scherpere keuzes in wat wel en wat niet nodig is. En wat nog belangrijker is: de zorg sluit zo aan bij de motivatie van de oudere waarmee de kans op succes van de interventie vele male beter is geborgd. Het eerste doel van Netwerk 100 was:

  • Van regio Zuid Gelderland een 'showcase' maken voor een geïntegreerde implementatie van Easycare inclusief de spelregels rond privacy
  • Het hoofddoel is om in het komende anderhalf jaar de EASYcare werkwijze zoals deze is ontwikkeld door het Netwerk 100 breed te implementeren in de regio Zuid Gelderland en vervolgens op te schalen naar andere praktijken van eerstelijns- en welzijnsorganisaties in Nederland.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

  • Er zijn 2 showcases ingericht. Gemeente Wijchen; een best practice voor Easycare van professionals en ouderen. Zwolle; een best practice voor Easycare onderwijs. Beide praktijken hebben als een belangrijke bron gediend voor levendige voorbeelden om de werkwijze en voordelen van Easycare te illustreren.
  • Een Easycare lesmodule en e-learning module is ontwikkeld. Daarnaast is er een privacyrichtlijn speciaal voor ouderen gemaakt.
  • Er is een business case geschreven, met gebruik van Easycare in geïntegreerde netwerkzorg in Wijchen.
  • Easycare is geëvalueerd. De bekendheid van Easycare onder deelnemende zorgprofessionals is groot, 76% zegt te weten wat Easycare is en er wel eens of regelmatige gebruik van te maken. De meeste professionals zijn bekend geworden met Easycare via de praktijk/organisatie waar ze werken of via scholing. 40% van de professionals is Easycare gecertificeerd.
  • Het gebruik van Easycare als instrument wordt als een goede ondersteuning bij de gespreksvoering met ouderen beschouwd. Het instrument geeft aanknopingspunten voor verder onderzoek in het kader van patiëntenzorg en helpt professionals in het maken van een zorgbehandelplan. Het gebruik van Easycare als werkwijze (samen bepalen en samen beslissen) is minder bekend.
  • De beleving van de cliënten en professionals is positief. Zeker omdat in co-creatie is gewerkt. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de medische kant van zorg maar ook andere levensdomeinen.

Organisatie

Vertegenwoordigers van de doelgroep ouderen en zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Nijmegen e.o., werken in Netwerk 100 samen om de zelfredzaamheid van ouderen te versterken en de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van de zorg aan ouderen te vergroten. Het netwerk is in 2008 ontstaan in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en weet ook de laatste jaren als zelfstandig netwerk constructieve bijdragen te leveren aan de ouderenzorg.

Meer weten

Tags

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg