invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Middin: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Middin heeft de ambitie om elke cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te laten voeren. Hieruit volgt dat medewerkers op hun beurt de regie over eigen werk moeten hebben. Hans Waardenburg, lid van de raad van bestuur: ‘Gaandeweg kwam de vraag op of wat we doen ook goed is voor de cliënt. Wat merkt hij ervan en wat vindt hij ervan? Maar vooral, heeft hij er wat aan?’

Middin legde de vraag voor aan In voor zorg!. Een interne projectleider en een In voor zorg-coach stonden aan het roer van 'In voor dialoog'. Een bewuste keuze waarmee de organisatie positieve ervaringen heeft: 'De een kent de organisatie, de ander kan het verhaal scherp houden, kennis inbrengen en daarop reflecteren.'

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Middin is afgerond op 31 juli 2013.

Methode

In de aanpak stond experimenteren op en door verschillende locaties centraal. Er is bewust bottom-up gewerkt vanuit zelfwerkzame teams van Middin. De teams hebben zelf een eigen aanpak gekozen om de dialoog tussen medewerkers en cliënten en familie te verbeteren:

 • Voorbereiding (visienotitie dialoog in de basishouding, nulmeting interviews in gehele organisatie, ontwikkeling toolkit met diverse methodieken)
 • Pilots (op 6 locaties/teams van Middin experimenteren met dialoog, pilots kiezen, plan van aanpak maken, procesbegeleiding op vorm en proces, nul- en eindmeting in pilots via VERS-scan
 • Implementatie en borging van het geleerde (wat betreft dialogisch werken, zelfwerkzame teams, opleiden en trainen, leiding en sturing)

Resultaten

 • Er is een verbindende visienotitie beschikbaar die antwoord geeft op de vragen: wat is dialoog en wat is de relatie met andere aspecten van het werk in de zorg, wat betekent dit voor de basisattitude van medewerkers?
 • Er is een uitgebreide toolkit met praktische werkvormen gerealiseerd: hoe kunnen we werken aan het versterken van de dialoog?
 • In 6 verschillende pilotlocaties is een eigen aanpak voor dialoogverbetering tussen medewerker en cliënt (en sociaal netwerk) ontwikkeld
 • Door bottom-up en organisch werken zijn de do's en dont's in kaart gebracht
 • De hele organisatie is dialogisch gaan werken: de ondersteuning krijgt vorm vanuit de dialoog tussen ondersteuner en cliënt

Vervolg

Middin borgt de bereikte resultaten door:

 • Innovatieve vormen van cliëntbetrokkenheid en cliëntparticipatie 
 • Verbinden van dialoog als thema aan andere kwaliteitsthema's (inclusie, sociale netwerken,
  ondersteuningsplan, begeleidingssystematiek, kwaliteit)
 • Verbinden van projecten en activiteiten, relateren aan de ambitie van Middin en concreet vertalen naar de medewerkers
 • Een nieuwe visie op leren, opleiden en veranderen (werkplekleren, ervaringsleren, training-on-the-
  job)
 • Training van 15 begeleiders in het begeleiden van dialoogtafels
 • Concretisering van nieuwe sturingsmechanismen, die ondersteunend zijn aan ontwikkeling vanuit de basis van de organisatie (vanuit de zelfwerkzame teams)

Deze organisatie neemt ook deel aan het Experiment Regelarm: Middin Regelarm

Organisatie

Middin is een grote organisatie in Zuid-Holland. Op 193 locaties bieden ongeveer 3.300 medewerkers zorg en ondersteuning aan ruim 4.000 cliënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en ouderen.

Meer informatie

Tags

Publicaties

8 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg