invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Met ggz is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met ggz biedt psychiatrische zorg en begeleiding in de regio Noord- en Midden-Limburg. De organisatie is toegelaten als regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW) en heeft een toelating voor de functies: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf, verpleging. Met ggz is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen zorgorganisaties Mensana en Riagg Zuid.

Visie is bij Met ggz sterk aanwezig, maar het vertalen van strategie naar uitvoering is erg lastig gebleken. Nu de organisatie wil toewerken naar zelforganiserende, wijkgerichte teams heeft zij de hulp ingeroepen van In voor zorg!

Het verandertraject van Met ggz is erop gericht om de mind-set van medewerkers om te buigen en bestaande, historische patronen te doorbreken.  Aandachtspunten hierbij zijn:

  • meer maatwerk / cliënt in regie
  • zorg organiseren dichtbij de mensen zelf, in de buurt of wijk
  • meer samenwerking stimuleren tussen de verschillende aanbieders
  • accent leggen op participatie in de samenleving: eigen kracht, sociaal netwerk en lokale voorzieningen moeten worden benut
  • houdbaar gefinancierde voorzieningen

Meer informatie

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg