invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

MagentaZorg is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

MagentaZorg levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in 4 verzorgingshuizen en 3 verpleeghuizen, samen op ca. 750 plaatsen. Daarnaast wordt intramurale zorg geleverd in kleinschalige woonvormen.

De organisatie is voortgekomen uit een fusie om beter te kunnen inspelen op veranderende eisen uit de omgeving. MagentaZorg wilde de bedrijfsvoering beter afstemmen op de nieuwe organisatie/situatie en zodanig verbeteren dat de organisatie klaar is voor verdere ontwikkeling in de toekomst.

In voor zorg! heeft MagentaZorg ondersteund bij het opzetten van een professionele en toekomstbestendige bedrijfsvoering, onder ander door individuele coaching van leidinggevenden. Inmiddels heeft de organisatie het In voor zorg-traject afgerond. Zij kwam van ver en er is veel gebeurd in anderhalf jaar tijd. Zorgmanager Grol voelt zich nu sterk in haar rol. ‘Ik had in het verleden een rol op de achtergrond; deze functie vraagt een rol op de voorgrond van mij. Daarin ben ik gegroeid.’ Behoefte is er bij Grol nog aan heldere kaders over wie wat moet doen.

Meer informatie 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg