invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Leger des Heils W&G Noord-Holland: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het Leger des Heils W&G Noord-Holland heeft als doelstelling op de langere termijn door te groeien naar een in alle regio's gewaardeerde netwerkorganisatie, die haar cliënten op professionele wijze ondersteunt en begeleidt. De organisatie wil, samen met maatschappelijke partners uit de regio en samen met cliënten en hun omgeving, herkenbare zorg organiseren die zich richt op herstel en participatie. Leger des Heils W&G Noord-Holland wil dat realiseren met behulp van zelfstandige medewerkers en binnen het kader van een gezonde bedrijfsvoering.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Leger des Heils W&G Noord-Holland is afgerond in oktober 2015.

Resultaten

Leger des Heils W&G Noord-Holland heeft veel mooie resultaten behaald. Enkele uitgelicht:

  • Nieuwe (regionale) organisatiestructuur met minder hiërarchische lagen: van 7 (in)formele naar 3 lagen
  • Directe cliënttijd is verhoogd door efficiënter roosteren en vergaderen: bij de specialistische daghulp in Hilversum is de cliënttijd verhoogd van 50% naar 80%
  • Minder verschillende gezichten voor de cliënt: de persoonlijk begeleider is verantwoordelijk en aanspreekpunt (voorheen waren dat minimaal twee medewerkers).
  • Er is op teamniveau een plan beschikbaar: hierin staan de doelstellingen die zowel voorkomen uit contracten met gemeenten als uit de visie van het Leger des Heils.
  • Elk team bepaalt wat hij nodig heeft aan extra ondersteuning of expertise om doelstellingen te kunnen bereiken. Ter ondersteuning is een menukaart ontwikkeld waarop workshops/trainingen (gegeven door medewerkers zelf) staan, die gaan van ‘teamkrachtenanalyse’ tot 'hoe maak ik een sociale kaart'.
  • Er ligt een nieuwe propositie. Deze is in samenwerking met medewerkers tot stand gekomen.
  • Op cliëntniveau wordt standaard de ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) ingevuld.
  • Het netwerk van de cliënt wordt standaard in kaart gebracht.
  • Financiering van Het Startpunt (maatschappelijke opvang) in Hoorn voor maar liefst 4 jaar.

Methode

Het In voor zorg-traject is er vanaf het begin op gericht geweest de medewerkers zo veel mogelijk bij de veranderingen te betrekken en de stem van de cliënt zo veel mogelijk via storytelling en interviews te laten horen. Alle uitvoerende teams zijn meerdere malen bezocht en hebben informatie aangedragen voor een uitgebreide analyse. Op deze wijze hebben zij mee kunnen denken over de toekomst van de organisatie. De medewerkers zijn uitgedaagd binnen de kaders die het Leger des Heils en de financiers hebben gesteld zoveel mogelijk de eigen regie te gaan oppakken (het principe van vrijheid in gebondenheid). Het MT heeft aan dit proces zijn volledige medewerking gegeven en de gesprekken met de teams hebben in de analysefase veel nieuwe informatie opgeleverd.

Aan de hand van de opbrengsten vanuit de analysefase is een advies geschreven. Een onderdeel hiervan was het instellen van 4 werkgroepen die elk met een eigen taakgebied aan het werk gingen. De gewenste resultaten werden gebundeld onder de 4 P's, van Positionering, Programma's, Personeel en Prestaties. Dit alles heeft geleid tot de resultaten die er nu liggen.

Doorontwikkeling

Het invoeren van een geheel nieuwe werkwijze (herstelgericht werken binnen meer zelfstandige teams) vergt een brede aanpak op velerlei onderdelen en afdelingen. Maar er zijn al goede resultaten geboekt en de organisatie is nu in ieder geval een goed eind op weg. Leger des Heils W&G Noord-Holland gaat zelf door met de borging en aanvullende interventies, zeker tot in 2016.

Organisatie

Leger des Heils W&G Noord-Holland is onderdeel van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils in Nederland met bijna 300 medewerkers voor ruim 1.700 cliënten in Noord-Holland. De organisatie biedt ambulante zorg, buurtsteunpunten, geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg, LVB-zorg, zorg voor jeugdigen, maatschappelijke opvang, beschermd en begeleid wonen, werk en vrijetijdsbesteding voor iedereen, veldwerk en outreachende hulpverlening.

Meer informatie

Tags

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg