invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Land van Horne: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De stichting Land van Horne heeft ervaring opgedaan met alle aspecten van Zorg op Afstand (ondersteuning met beeld en leefstijlmonitoring) in de dagelijkse zorgpraktijk. De organisatie ervaart dat Zorg op Afstand een goede bijdrage kan leveren aan het bereiken van haar doelstellingen: vermaatschappelijking van de zorg, het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en hen ondersteunen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. In voor zorg! heeft de organisatie gesteund bij het projectmatig te werk gaan bij deze technologie-implementatie.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Land van Horne is afgerond op 20 februari 2014.

Resultaten

Land van Horne kijkt terug op een geslaagde pilot.

  • 23 cliënten hebben zich aangemeld voor ondersteuning met beeld (19) en leefstijlmonitoring (4). De acceptatie van zorg op afstand van deze cliënten is groot en zij geven aan langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, omdat zij zich veiliger voelen door de monitoring
  • Mantelzorgers ervaren met name door leefstijlmonitoring meer betrokkenheid, rust en vertrouwen dat cliënten langer verantwoord thuis kunnen blijven wonen.
  • De medewerkers hebben een passende scholing gevolgd en beschouwen het als een verrijking van hun taak en zien de meerwaarde voor cliënten.
  • De innovatie is zowel intern als extern breed gecommuniceerd en heeft onder meer de belangstelling van de regionale krant en een televisiestation gewekt. Door nieuwsbrieven onder 60.000 bewoners in de regio te verspreiden, is bekendheid aan de innovatie gegeven en kan het Land van Horne zich profileren en onderscheiden van andere zorgorganisaties.

Vervolg

De komende periode wordt prioriteit gegeven aan het zoeken naar alternatieve verdienmodellen voor Zorg op Afstand nu de garantie op financiering is vervallen. Op het gebied van medicatieveiligheid worden alternatieven gezocht om dit op afstand uit te voeren. De organisatie zal verder investeren in ontwikkeling. De geleerde lessen om innovaties in een veranderende omgeving te bewerkstelligen, zullen bij vervolgprojecten worden benut.

Organisatie

Stichting Land van Horne biedt een breed pakket aan woon-, zorg- en welzijnsdiensten in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. Tot het dienstenpakket van de organisatie horen verpleging, verzorging, thuiszorg en dagactiviteiten. Land van Horne biedt een zorgketen waarbinnen de cliënt op het juiste moment de meest passende zorg en diensten krijgt.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg