invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Juvent: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het In voor zorg-traject van Juvent had de volgende doelstellingen: 

  • betere positionering van de organisatie
  • professionelere bedrijfsvoering
  • gedrags- en attitudeverandering bij medewerkers en management

Doorlooptijd

Het traject liep van februari 2011 tot en met juni 2013.

Resultaten

Juvent heeft flinke stappen gezet om de hulpverlening verder toe te snijden op de behoefte van de cliënt en de nieuwe Jeugdwet, de hulpverlener meer verantwoordelijkheid te geven voor zijn werk en de toekomstbestendigheid van de organisatie te vergroten.

  • Een flexibel en geïntegreerd zorgaanbod, toegesneden op de vraag van de cliënt en toekomstige eisen voor de zorg voor jeugd: lokaal georganiseerde hulp op maat door creatieve oplossingen, ook in samenwerking met andere instellingen, onderwijs, kinderopvang etcetera.
  • De organisatie is in- en extern bekend en gekend als opvoedspecialist in Zeeland, wat blijkt uit de toenemende belangstelling, betrokkenheid en samenwerkingsrelaties.
  • Een proactief en interactief in- en extern communicatiebeleid
  • Een voorstel voor een nieuwe organisatie- en besturingsstructuur is gereed, waarbij een regionale en lokale indeling en zelforganisatie (meer regie en verantwoordelijkheid bij de professional) uitgangspunten zijn. Medewerkers zijn nauw betrokken bij de uitwerking hiervan voor hun eigen werkproces.
  • Medewerkers hebben meer kennis en vaardigheden over de noodzaak en werking van registratiewerkzaamheden, wat resulteert in aantoonbaar betere registratie. Ze denken actief mee over mogelijkheden om de registratie te vereenvoudigen.

Methode

Tijdens het traject is gebruik gemaakt van een bijna organische aanpak waarbij ruimte was voor nieuwe ideeën die - ongepland - onderdeel werden van het traject. Een stuurgroep en interne projectleider hielden het overzicht. Projectgroepen zonder vaste samenstelling, agenda of vergaderfrequentie werkten onderdelen uit. Een klankbordgroep van medewerkers van alle afdelingen is geraadpleegd over vraagstukken en tussenresultaten. Via bijeenkomsten en intranet zijn medewerkers gevraagd om mee te denken over voorstellen en deze in de praktijk verder uit te werken en te toetsen.

Vervolg

De komende jaren zal het zorgaanbod verder worden gedifferentieerd, ook in samenwerking met ketenpartners. Hulp wordt zoveel mogelijk lokaal georganiseerd in multidisciplinaire teams, aansluitend op de lokale behoefte en in samenspraak met ketenpartners.Wanneer de organisatie- en besturingsstructuur verder zijn geïmplementeerd en zelforganiserende teams hun werkwijzen meer eigen hebben gemaakt, kan nog beter op de cliëntvraag worden ingespeeld. De professional krijgt meer regie en verantwoordelijkheid waardoor besluiten sneller kunnen worden genomen en creatieve oplossingen op maat mogelijk zijn

Organisatie

Juvent is de belangrijkste aanbieder van zorg voor jeugd in de provincie Zeeland. De organisatie biedt met ruim 500 medewerkers ambulante begeleiding, dagbehandeling en residentiele behandeling aan ongeveer 1500 kinderen, jongeren en hun ouders. 

Meer informatie

 

 

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg