invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

IrisZorg (Thematranche Technologie): Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

IrisZorg is deelnemer van de In voor zorg! Thematranche technologie en presenteert de resultaten. De organisatie wilde efficiënter gaan werken door middel van technologie zoals eHealth. Het doel was de kwaliteit van de zorg verbeteren door het toegankelijk maken van een digitaal cliëntenportaal. Dit portaal stelt de cliënt in gelegenheid om meer regie te voeren over hun verbetertraject. Naast de implementatie van het portaal vraagt dit een grote cultuuromslag. Het doel van IrisZorg over 5 jaar: hulpverlenen op afstand is de normaalste zaak van de wereld en het gebruik van domotica wordt als vanzelfsprekend ingezet. eHealth moet hier significant aan bijdragen.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot medio 2016

Resultaten

Gedurende het traject van anderhalf jaar is een aantal technische en inhoudelijke producten opgeleverd:

  • Implementatie digitaal platform met behandelaar- en cliëntportaal.
  • Diverse ondersteunende filmpjes voor de interventies
  • Ontwikkelen van diverse Community Reïnforcement Approach(CRA)-interventies.
  • Uitvoeren van een pilot Beeldbellen
  • Uitvoeren van een Proof of Concept ten behoeve van Video vergaderen
  • Ontwikkelen van een serious game The Journey

De implementatie van het online cliëntenplatform zorgde ervoor dat online hulpverlening meer verweven is in de reguliere behandeling en begeleiding (zorgproces). En dat teams, behandelaren, begeleiders en cliënten steeds meer gaan ontdekken wat online mogelijk is. Concreet zijn de volgende resultaten geboekt:

  • Verhouding directe en indirecte cliënttijd is verschoven. Meer direct contact met de cliënt door tussentijdse online contacten waardoor de zorg efficiënter wordt.
  • Eigen regie van de cliënt is verbetert. Cliënten kunnen in eigen tempo en in eigen tijd online werken aan het behandeltraject.
  • Ongeveer 45 behandelaren en begeleiders zijn aangesloten op het digitaal platform. Dit is een kleine 10% van het totaal maar de opschaling is snel verlopen. Medio 2017 verwachten ze dat alle behandelaren online zijn en starten de begeleiders met de implementatie.

Methode

Er is gebruik gemaakt van een geleidelijke opschaling van het gebruik van het platform. Hierbij is gestart met een groep van 25 behandelaren en (een deel van) hun cliënten. Inmiddels is (met enige vertraging door grote interne veranderingen) de opschaling gestart naar 45 behandelaren en begeleiders en hun cliënten. Dit aantal zal volgens IrisZorg het komend half jaar snel toenemen. De pilot met betrekking tot de interventie beeldbellen is uitgevoerd met 10 woonbegeleiders en een beoogde doelgroep van ca 75 cliënten. Deze interventie zal in 2017 in toenemende mate ingezet worden bij de verschillende teams behandeling en begeleiding.

Organisatie

IrisZorg is een instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De organisatie zet zich in voor mensen die grip op hun leven willen behouden of krijgen. De organisatie ondersteunt op het gebied van wonen, werken en financiën en biedt dan ook trajecten voor wonen, werken en behandelen. Samen met een begeleider of behandelaar wordt naar praktische oplossingen gezocht. In elk traject wordt aandacht besteed aan een goede daginvulling als werk, scholing of dagbesteding. Er zijn daarvoor 93 voorzieningen in ruim 60 vestigingen in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.

Bron: Factsheet IrisZorg

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg