invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

IrisZorg: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

IrisZorg staat voor de uitdaging de organisatie om te vormen tot een toekomstbestendige (zorg) organisatie met een heldere positionering, efficiënte en effectieve dienstverlening aan de cliënt en een integraal aanbod van producten en diensten. Zorg en bedrijfsvoering moeten nog doelmatiger worden georganiseerd en de wendbaarheid moet worden verhoogd. Dit doet IrisZorg vanuit een zorginhoudelijke visie waarbij de eigen kracht van de cliënt en de medewerker centraal staat. De veranderopgave betekent onder meer:

 • Multidisciplinair en geintegreerd gaan werken in zelforganiserende teams
 • Reduceren van fte's management en ondersteunend personeel
 • Werken vanuit bewezen methodieken en vanuit de eigen IrisZorg kwaliteitsnorm (IZK). De IZK beschrijft het volledige zorgaanbod in modules. In de modules is vastgelegd welke professional werke zorg levert en hoe lang die duurt. Dit geldt als norm voor het primair proces.

In voor zorg! ondersteunt de organisatie met het doorvoeren van deze veranderingen.

Resultaten

IrisZorg is nu financieel gezonder, wendbaarder en goedkoper dan voorheen.

 • Er heeft een krimp plaatsgevonden in personeel van 16% (van 1205 fte naar 1011 fte)
 • De indirecte uren zijn afgenomen met 18% ten gunste van directe uren
 • De personele kosten zijn gedaald van 74% naar 70% van de totale kosten

Effecten voor cliënten:

 • Scheiden wonen en zorg is doorgevoerd op woonvoorzieningen
 • Een cliënt houdt dezelfde (ambulant) begeleider tijdens het zorgtraject
 • De zorg is van uniforme kwaliteit ongeacht in welke regio de cliënt de zorg krijgt
 • Er is 1 zorgdossier en 1 kwaliteitssysteem 

Effecten voor medewerkers:

 • Meer ruimte om het eigen werk te organiseren
 • De medewerkers primair proces zijn getraind in de methodieken Herstelwerk en CRA (Community Reinforcement Approach).

Over Iriszorg

IrisZorg biedt verslavingszorg en maatschappelijke opvang aan jongeren en volwassenen op 60 locaties in Gelderland en een deel van Flevoland en Overijssel. De organisatie zet zich in voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of dit dreigen kwijt te raken door verslaving aan alcohol, drugs, gokken en problemen hebben op het gebied van huisvesting en werk. IrisZorg biedt jaarlijks zorg aan 9000 cliënten.

Meer informatie

Tags

Publicaties

10 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg