invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Interzorg Noord Nederland: resulaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Interzorg Noord- Nederland biedt met zo'n 1700 medewerkers behandeling, zorg, wonen en dienstverlening aan ouderen. Ongeveer 858 intramurale en 196 extramurale cliënten. Het traject liep van december 2009 tot en met maart 2012. Als opvolger op dit traject is een nieuw In voor zorg-traject gestart. Dit tweede deel is in 2014 afgerond.

Deel 1 van de transitie

De medewerkers verbeteren met elkaar hun eigen werk. Het programma ‘de werkvloer centraal’ heeft ze de ruimte gegeven om dat te doen. Ze bespreken het werk onderling in tijd-voor-onszelf-bijeenkomsten. Medewerkers hebben onder meer het volgende veranderd:

 • Vermindering van één nachtdienst per team. De belasting voor de medewerkers neemt af.
 • Bespreken onderling vertrouwen. Het grotere vertrouwen leidt tot betere zorg voor de bewoners.
 • De medewerkers hebben geregeld dat de bewoners kunnen kiezen waar zij de maaltijd willen hebben. In het verleden werd deze in de centrale huiskamer bezorgd. 
 • Er wordt nu feedback gegeven tussen afdelingen. Daardoor is de samenwerking tussen medewerkers en de zorg aan bewoners verbeterd.
 • Op verzoek van de medewerkers loopt de arts visite op één moment van de dag. De rest van de dag kunnen de medewerkers volledig besteden aan zorg voor de bewoners.
 • Tijdens het traject is de methodiek 'de werkvloer centraal' toegepast. Hierbij is onder meer het volgende ingezet:
 • Een interview met medewerkers van de afdeling om inzicht te krijgen in het vraagstuk en om het vertrouwen te winnen.
  Trainingen in het creëren van veiligheid tussen medewerkers. De training gaat over wat werkt en niet werkt.
 • Een bijeenkomst voor alle medewerkers over ‘de werkvloer centraal’. 

Deel 2 van de transitie

Na de bovenstaande stappen is er een vervolg traject gestart samen met In voor zorg!. Er is daarbij tijd gecreëerd voor ontwikkeling. Dit wordt gedaan in Tijd voor Kwaliteit bijeenkomsten. Daarin is er voor medewerkers ook de ruimte om concrete verbeterafspraken te maken. Tijd voor Kwaliteit is een methode die past bij de methode: De Werkvloer Centraal (DWC). Deze bijeenkomsten worden gehouden in de taal van de medewerkers. Leidende principes zijn onder andere:

 • Professionals reflecteren in de eerste plaats zelf op de kwaliteit van hun werk.
  Werken aan kwaliteit betekent samen in gesprek over hoe vorm te geven aan de afspraken met de cliënt, en het beïnvloeden van kaders die dat mogelijk maken.
 • Leren gebeurt op de werkvloer, van elkaar in het eigen team, zo veel mogelijk vanuit de benodigde deskundigheid voor de cliënt.
 • Cliënt staat centraal
 • Het gewenste gezamenlijke resultaat is leidend, niet de bron.

Belangrijke resultaten van het vervolgtraject:

 • De cliënttevredenheid is gestegen op alle locaties. Significant is dat vooral op de onderwerpen die deel uitmaakten van de veranderagenda’s van de teams, een stijging van de cliënttevredenheid is te zien.
 • Het Prezo kwaliteitssysteem is integraal met TVK geïmplementeerd en geborgd, met goed resultaat bij de audits.
 • IGZ heeft Interzorg zien groeien van onder toezichtstelling, o.a. op cultuur naar een goed geborgde kwaliteit van zorg, met eigenaarschap bij medewerkers in alle teams.

Lees alle resultaten van het traject in de Factsheet: Interzorg Noord-Nederland, jij maakt het verschil!

Meer informatie

Website: Interzorg Noord-Nederland (externe link)
Factsheet: resultaten Interzorg Noord Nederland (pdf)
Factsheet: Interzorg Noord-Nederland, (deel 2 transitie) jij maakt het verschil! (pdf)
Tool: De Werkvloer Centraal (externe link)

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg