invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

HWW Zorg is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

HWW Zorg (Haagse Wijk- en Woonzorg) heeft 10 verpleeghuizen en woonzorgcentra (1.100 bedden) waar over een breed terrein AWBZ-gefinancierde zorg wordt geleverd. Tevens wordt er (gespecialiseerde) thuiszorg geboden. Bijna 1.900 medewerkers zetten zich er in voor 3.500 cliënten.

'Thuis in de wijk'

In voor zorg! begeleidt bij HWW Zorg het inrichten van nieuwe werkprocessen met een grotere mate van zelfsturing door de thuiszorgteams. Leslie Voerman, stadsdeelmanager Escamp bij HWW Zorg: 'Door de professional in kleine teams weer ruimte te geven om beter samen met de cliënt en de verwijzer de zorg in te richten, denken we persoonlijker en persoonsgerichter zorg te kunnen verlenen.'  In feite gaat het om een omslag van een aanbodgerichte naar een cliëntgerichte benadering. Dit komt ten goede aan de tevredenheid van cliënten en medewerkers.

Meer informatie

Website:

HWW Zorg (externe link)

Dossier(s)

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg