invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Humanitas Woonzorgplus: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Na een interne fusie waarbij 3 locaties onder 1 bestuur en directie zijn geplaatst, wilde Humanitas Woonzorgplus (HWZ+)  gebruikmaken van het momentum voor verandering en een nieuw besturingsmodel invoeren: een waarbij meer verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid voor handelen bij medewerkers wordt gelegd en waarbij teamleiding en management meer faciliterend optreed. Tegelijkertijd moest er een cultuuromslag worden bewerkstelligd om de cliënt de regie te geven; van 'zorgen dat' naar 'zorgen voor'. In voor zorg! heeft HWZ+ hierbij ondersteund.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van HWZ+ is afgerond op 28 maart 2014.

Resultaten

  • De overhead gereduceerd met 20-30%, directiestructuur verkleind en een managementlaag minder, het personeelsbestand is gerationaliseerd en de medewerkers zitten op de juiste plaats m.b.t. hun competenties. Het ziekteverzuim in met 30% gedaald, CQ-index met bijna 10% omhoog (7,5 naar 8,1), Prezo 2x goud en 1x zilver voor de 3 locaties. Door optimaal gebruik van Zorginkoop mogelijkheden is een budget beschikbaar van € 650.000 voor innovatie en verbeteringen.
  • Door het herzien van het controle- en rapportagemodel en een nieuw managementinformatiesysteem kan bestuur en management snel en inhoudelijk reageren op afwijkingen.
  • Het personeel heeft door training goed inzicht in problematiek bij dementie en inzicht in bedrijfsmatige zaken, kan effectiever en efficiënter werken
  • HWZ+ heeft een sterk imago opgebouwd door goede promotionele initiatieven zoals het Symposium met Into d' Mentia, Humanitas Fit en samenwerking met kennisinstituten als Hogeschool Rotterdam en het Van Kleef.
  • De extramurale tak is klaar voor de nieuwe zorgvisie: langer thuis in eigen regie. Dit met een bredere doelgroep door samenwerking met zorgorganisaties met andere culturele achtergrond. Men heeft nu tools om Zorginkoop optimaal te benutten.

Vervolg

HWZ+ is per 31 maart 2014 opgegaan in de Florence organisatie, de fusiepartner. Het bestuurlijk model alsook de managementinformatie van Florence is leidend in de fusie.  Het borgen van bereikte resultaten en toekomstige werkwijzen heeft zich gefocust op het optimaal opleiden en begeleiden van de betrokken medewerkers van HWZ+, zodat zij ook na de fusie de meerwaarde van de (nieuwe) werkwijze in de Florence organisatie kunnen voortzetten.

Organisatie

Humanitas Woonzorgplus (HWZ+) biedt wonen, zorg en welzijn aan ouderen en andere belanghebbenden in Den Haag. HWZ+ doet dit op basis van de kernwaarden identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg