invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Hoeve de Kaolder: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hoeve de Kaolder wilde als kleinschalig en regionaal expertisecentrum een blijvende en actieve rol spelen in het voor- en natraject bij de zorg en begeleiding van kinderen met ADHD, Autisme en aanverwante stoornissen. Daarbij was het nodig om het huidige juridische model aan te passen en het traditionele familiaire karakter te ontstijgen. De organisatie diende te professionaliseren, het financieel bewustzijn te verhogen, de interne organisatie te verbeteren en haar naamsbekendheid te vergroten. In voor zorg! heeft de organisatie hierbij ondersteund.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Hoeve de Kaolder is afgerond op 10 februari 2014.

Resultaten

  • De omzet in AWBZ en overige zorg is verhoogd en ook de toekenning voor budget voor 2014 is hoger.
  • De organisatie heeft een grotere naamsbekendheid en wordt in de keten van de zorg voor jeugdigen nu gezien als een serieuze en belangrijke innovatieve partner.
  • De juridische structuur is aan de regels aangepast en er is een scherpe scheiding tussen het zorg -en melkveebedrijf.
  • Door het ontwikkelen van een kind volg instrument voor het score van progressie op individuele en groepsbegeleiding heeft de zorg voor het kind en zijn omgeving sterk geprofessionaliseerd.
  • Dit zogenaamde RADAR (kind volg instrument) wordt eventueel met hulp van VGZ verder ontwikkeld tot een smartphone-  en tabletapplicatie.
  • De organisatie heeft de Rabobank Publieksprijs 2014 gewonnen voor beste onderneming in de regio Leudal!

Vervolg

De organisatie wil zich in de toekomst verder gaan richten op zaken als professionalisering en ontwikkeling aan de hand van het kind volg score instrument. De aandacht hiervoor ook vanuit verzekeraar biedt de organisatie hierbij extra steun. Ook wil zij haar vergadercultuur verbeteren door doelgerichte agenda’s voor de diverse overleggen en samengebracht in een Business balance score card.

Organisatie

Hoeve de Kaolder is een kleinschalig professioneel expertisecentrum in de gemeente Leudal voor de opvang en begeleiding van kinderen met autisme, ADHD en aanverwante stoornissen. Hoeve de Kaolder biedt hiervoor een zo compleet mogelijk zorgpakket. Snelheid, continuïteit en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke waarden. Daarnaast zoekt Hoeve de Kaolder actief naar verbindingen met het dorp.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg