invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

HilverZorg: resultaten In voor zorg-traject (Thematranche zelfsturing intramuraal)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Na de succesvolle invoering van zelfsturing in de thuiszorg wilde Hilverzorg ook intramuraal zelfsturende teams. Op deze manier wilde de organisatie inspelen op de veranderingen in de zorg.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is recht te doen aan het levensverhaal van de klant in de relatie tussen klant en medewerker. Daarnaast wil HilverZorg de professionals de ruimte te geven om vanuit oprechte interesse en vakmanschap hun vak uit te oefenen. De organisatiestructuur wijzigen met zelforganiserende teams - zonder direct leidinggevende- is hét instrument om de doelen van HilverZorg te behalen:

 • Kwaliteitsverbetering door eigenaarschap in de teams te beleggen
 • Tevreden cliënten door regie waar mogelijk bij de cliënt, het kennen het levensverhaal en door vakbekwame zorgverleners.

De zorgverleners bepalen als team zelf hoe ze de zorg afspreken en organiseren, dicht bij de cliënt. Wat er moet gebeuren ligt vast in het kwaliteitskader van HilverZorg en de andere strategische doelen (tevreden cliënt en medewerker, financieel gezond). Het doel van de verandering naar zelforganiseren met het In Voor Zorg traject was om het project te plaatsen in een groter maatschappelijk kader, waardoor de begrippen leefwereld van de cliënt en medewerker van betekenis konden worden. IVZ ondersteunde in het belang van leren en ontwikkelen en fouten mogen maken bij zelforganiseren. Door het bestuurlijk overleg werd de notie dat zelforganiseren de totale organisatie raakt (inclusief ondersteunende diensten, behandelaren en bestuur) in het project “ingebracht”.

Doorlooptijd

Het traject met In voor zorg! duurde van 2014 tot eind 2015. Hieraan voorafgaand was Hilverzorg deelnemer van In voor zorg! in 2010. Toen is onder meer zelfsturing binnen de thuiszorg ingevoerd.

Resultaten

 • Tevreden cliënten: bij thuiszorg en somatiek is de tevredenheid gestegen, bij PG afgenomen.
 • Klachten zijn met 24% afgenomen.
 • Medewerkerbeleving tav werk en mogelijkheid tot veranderen zijn enigszins afgenomen
 • Ziekteverzuim langdurig is toegenomen met 1% tot 6,5%.
 • Solvabiliteit is gestegen naar 30% (was 20%).

Methode

Zelforganiseren is gefaseerd aangepakt: eerst de thuiszorgteams en daarna intramuraal.

 • De eerste vijf maanden zijn de teams ondersteund door hun eigen teamleider die steeds meer coachend optrad.
 • Elk team maakte in deze eerste fase een teamdiagnose.
 • Vervolgens werden teams en teamleider ondersteund door een verandercoach.
 • Ondersteunende diensten richtten zich op het ontwikkelen van instrumenten en processen ter ondersteuning van de zorgteams.
 • Als laatste volgden de behandelgroepen en ondersteunende diensten.
 • Borging vindt plaats met een eigen coachteam.


Organisatie

HilverZorg is als organisatie met name gericht op ouderenzorg. Daarnaast biedt de organisatie 3 expertisecentra voor dementie, niet aangeboren hersenletsel en geronto psychiatrie. Er werken zo’n 1100 medewerkers en 400 vrijwilligers voor 650 intramurale cliënten en 1000 in de thuiszorg.

Meer weten

 

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg