invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

GGzE De Boei: Resultaten In voor zorg-traject (Thematranche Zelfsturende teams intramuraal)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

GGzE koos in 2013 voor zelfsturende teams om beter aan te sluiten bij de vraag van cliënten die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Daarnaast wilde GGzE De Boei aansluiten bij het Wmo-beleid van de diverse gemeenten. De teams zijn daarom gebiedsgericht georganiseerd.

De Boei is gestart met 17 zelfsturende teams en 5 teamcoaches. In 2016 zal iedereen werken met zelforganisatie.

Doorlooptijd

Het traject is eind 2013 gestart en dit najaar afgerond.

Resultaten

  • 68 Cliënten zijn overgedragen aan de wijkteams van de gemeenten, wat de samenwerking heeft vergroot.
  • 40 Medewerkers zijn gedetacheerd in sociale wijkteams van de diverse gemeenten.
  • De zelfredzaamheid van cliënten is met 17% gestegen (van 2,8 naar 3,3 op een schaal van 5).
  • 7% meer cliënten ontvangen informele zorg
  • De omvang van het management is teruggebracht van 11 fte naar 4 fte.
  • De overhead is gedaald met 10% (van 40% naar 30%).
  • De productiviteit is met 5% gestegen door verminderde reisafstand en zorg dichtbij.
  • Tot 25% bezuinigingen op voorzieningen voor dagbesteding, begeleiding, activering en inloop.
  • De samenwerking met gemeenten en wijkteams is versterkt en resulteert in verschillende nieuwe initiatieven.

Methode

Leidend in het veranderingsproces is het Planetree concept: een manier van kwaliteitsdenken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte ondersteuning en nauw contact met naastbetrokkenen voorop staat.

Voor de implementatie van zelfsturende teams heeft GGzE De Boei in een notitie de kaders beschreven waarbinnen zelfsturende teams hun werk vorm geven.

De teams zijn aan de slag gegaan met doelen en resultaten die in een dashboard zijn gevat om de voortgang te monitoren. Het dashboard bevat de planetree-pijlers, helpt medewerkers als gespreksleidraad en zorgde ervoor dat er minder formulieren nodig zijn.

Organisatie

GGzE De Boei is actief in Eindhoven en de 13 regiogemeenten. GGzE De Boei ondersteunt en begeleidt kwetsbare burgers bij hun herstel door beschermd en begeleid wonen en steun bij maatschappelijke participatie. De Boei heeft ongeveer 1.500 cliënten en deelnemers en 224 fte personeel.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

Publicaties

8 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg