invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

GGZ Friesland: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het doel van het In voor zorg-traject van GGZ Friesland was om een cultuur te scheppen waarin echt geloofd wordt in de talenten en ontwikkelmogelijkheden van de cliënten. De organisatie wil hierbij tevens de doorstroom naar minder intensieve zorg verhogen.

De medewerkers zijn de essentiële schakel. Zij moeten lef en durf tonen om de mogelijkheden te zien en de cliënt de voorwaarden bieden om zich te ontwikkelen. Ze werken samen met de cliënt aan herstel, van patiënt naar burger. Hiervoor moesten de juiste voorwaarden worden gecreëerd.

Doorlooptijd

Het traject liep van juli 2011 tot en met september 2013.

Methode

Voor de cultuurverandering, die noodzakelijk is om de vermaatschappelijking en de weg naar herstel samen met cliënten goed vorm te geven, zijn de volgende stappen gezet:

 • leiderschap: voorwaarden creëren om verandering mogelijk te maken
 • individueel en collectief: aandacht voor ontwikkeling
 • toepassen, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken

Resultaten

 • Locatie Nij Lankum maakt een omslag naar ontwikkelingsgerichte begeleiding. Bekijk de video.

Verder heeft het traject de volgende 'lessons learned' opgeleverd:

 • Een veranderingsproces vraagt om inspirerend leiderschap in de paradox van heldere kaders neerzetten en loslaten
 • Een inspirerend leider heeft visie, aandacht voor het individu, is transparant en neemt verantwoordelijkheid
 • Toon voorbeeldgedrag; wees kwetsbaar; kom afspraken na; stel de juiste vragen, maar luister nog beter
 • Breng het team in contact met stafleden en andere afdelingen. Zo ontstaat er begrip en onderlinge samenwerking.
 • Medewerkers geven zich sneller over aan een nieuwe manier van werken als er aandacht is gegeven aan ervaringen uit het (recente) verleden
 • iedereen werkt vanuit zijn/haar eigen intrinsieke betrokkenheid en met zijn/haar eigen agenda. Breng het team met elkaar in gesprek en maak heldere afspraken.
 • Investeer in team en individu. Teams die werken met een gezamenlijke ambitie creëren zelf de voorwaarden waarbinnen de cliënt optimaal kan werken aan herstel.

Vervolg

Het resultaat van het traject op de afdeling Nij Lankum is de basis om het zorgprogramma Rehabilitatie uit te kunnen voeren. De focus ligt op empowerment van de cliënt, het samen werken naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. Het project kan naar eigen inzicht door iedere teammanager binnen MindUp gebruikt worden in zijn/haar opdracht. In het managementoverleg wordt specifiek ruimte gecreëerd om het te doorlopen. Met een vervolg naar intervisiegroepen waarin teammanagers elkaar coachen in hun taken en verantwoordelijkheden.

Organisatie

GGZ Friesland biedt hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. Ze heeft locaties in 12 plaatsen in Friesland. Organisatieonderdeel MindUp zet cliënten weer in hun eigen kracht en begeleidt ze bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. Deze begeleiding wordt uitgevoerd conform het Zorgprogramma Rehabilitatie.

Deze organisatie neemt ook deel aan het Experiment Regelarm: GGZ Friesland Regelarm

Meer informatie over het In voor zorg-traject van GGZ Friesland

Dossier(s)

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg