invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

GGz Eindhoven: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

GGz Eindhoven (GGzE) ontwikkelde een methodiek om het zelflerend vermogen van teams te verhogen. Het uiteindelijke doel: professionele zorg die toekomstbestendig is.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject GGzE van is afgerond op 17 februari 2014.

Resultaten

  • Medewerkers hebben een helder beeld van de zorgvragen van de doelgroep en weten welke deskundigheid wordt gevraagd.
  • De afdelingen beschikken over competentieprofielen waardoor een onderbouwde functieopbouw mogelijk wordt, evenals het gericht werven en scholen van medewerkers.
  • Medewerkers en teams worden meer zelfsturend en zelflerend.
  • Medewerkers, teams en leidinggevenden kunnen met deze methodiek de gewenste kwaliteit op peil houden en bijsturen.
  • De methodiek heeft een positieve invloed op het multidisciplinair werken.
  • Met de ontwikkelde tools is een meer onderbouwde wijze van inwerken en begeleiden van stagiaires/ leerlingen mogelijk.

Vervolg

Het project wordt geborgd door de methodiek op te nemen in de bestaande jaarplansystematiek. Verder wordt de methodiek opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem van GGzE waardoor het ieder jaar wordt gescreend en zo nodig bijgesteld. Ook blijft het hierdoor mogelijk om de methodiek te betrekken in de in- en externe audits. Ook wordt er een korte versie van de methodiek (‘Wat en hoe’ brochure) gemaakt; een gebruikershandleiding voor implementatie in andere organisatorische eenheden.

Organisatie

GGz Eindhoven (GGzE) is een instelling voor gespecialiseerde GGZ voor het verzorgingsgebied Eindhoven en de Kempen. Per jaar heeft de organisatie zo'n 18.000 cliënten in behandeling. GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige, complexe en vaak langdurende psychiatrische en psychosociale problemen.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg