invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Frion is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Regie in eigen hand en participatie staan centraal bij Frion. Hiermee sluit de visie van de organisatie goed aan bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De veranderingen rondom de Wmo worden door Frion als kans gezien om veranderingen en verbeteringen binnen de organisatie door te voeren. In voor zorg! ondersteunde de organisatie om op een ondernemende en energiegevende manier de omslag te maken naar de Wmo. Samenwerking met andere aanbieders, marktgerichtheid, het herinrichten van bedrijfsprocessen en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten stonden hierbij centraal.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Frion is afgerond in mei 2014.

Resultaten

  • Afspraken met belangrijke gemeenten in de regio om in de toekomst te blijven samenwerken
  • Medewerkers zijn ondernemender en meer toegerust om binnen de Wmo te kunnen functioneren
  • Er is een groot aantal medewerkers geschoold, begeleid en actief geweest in de innovatie en productontwikkeling. De meest ingrijpende interventie is hierbij het doorvoeren van resultaat verantwoordelijke teams geweest.
  • Ontwikkeling van een groot aantal nieuwe producten en diensten

Methode

De kern van het vraagstuk was het meenemen van medewerkers in het gedachtegoed van de Wmo en hen toerusten om binnen de Wmo te kunnen functioneren. De aanpak is langs drie programmalijnen gerealiseerd:

  • Strategische positionering: het ontwikkelen en implementeren van een strategisch kader voor de Wmo
  • Aanbestedingstraject: het ontwikkelen van een aanbestedingsstrategie en een werkwijze voor aanbesteding, alsmede het uitvoeren van de Wmo-aanbestedingen
  • Ontwikkeling en implementatie van Wmo-diensten en het beoordelen en doorvoeren van de consequenties Wmo voor organisatie

Vervolg

De interne programmaleider zal het traject vervolgen met behulp van de ‘Wmo-gidsen ’. Zij ondersteunen bij productontwikkeling en implementatie. Deze Wmo-gidsen zijn mensen die tijdens het proces hebben laten zien dat ze het pad vrij kunnen maken voor anderen, kunnen coachen, innovatief zijn en het vermogen hebben om anderen mee te nemen. Daarbij zal de samenhang in de dienstverlening nog meer afgestemd worden op de ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking.

Organisatie

Frion biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zwolle en Noordwest-Overijssel. 1150 medewerkers zorgen voor circa 950 cliënten

Meer informatie

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg