invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Frion: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Frion is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie nam deel aan de Thematranche Technologie van In voor zorg!. Frion heeft een toekomstbeeld geschetst voor het jaar 2019. De veranderopgave is om van Frion een duurzame toekomstbestendige organisatie te maken op het gebied van technologie. Door middel van pilots werden de digitale middelen doorgevoerd bij zowel lichte als zware zorg.Het doel van het traject Digitale Regie was:

  • Iedere persoon met een verstandelijke beperking, die ondersteuning van Frion krijgt, is aan de hand van zijn mogelijkheden in staat om digitaal de regie in eigen handen te nemen. Eigen regie op digitaal vlak is een integraal onderdeel van het beleid van Frion. Met behulp van zorgtechnologie slaagt Frion er in om zorg met behoud van kwaliteit binnen de financiële kaders aan te bieden.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf juni 2015 tot augustus 2016

Resultaten

  • Fase 1: Pilot Lichte Zorg (Wmo-zorg)
    De pilot richtte zich op ondersteuning op afstand. In het begin van de pilot ontstond er enige weerstand tegen de inzet van digitale middelen. De link tussen de gevraagde bezuiniging op het aantal ondersteuningsuren en ondersteuning op afstand werd gelegd. Hierdoor ontstond er twijfel over het nut van de inzet van digitale middelen. Op vraag van cliënten en medewerkers is daarna de website www.mijnplanmaken.nl ontwikkeld. Hier kan de cliënt samen met de begeleider zijn ondersteuningsarrangement samenstellen. Het is een middel om de zorg met behoud van kwaliteit binnen de financiële kaders aan te bieden, zoals in de doelstelling van het project benoemd staat. Deze vraag-gestuurde aanpak heeft geleid tot meer succesvol gebruik van technologie in de ondersteuning. Ondertussen zetten veel begeleiders de digitale devices actief in bij het begeleiden van cliënten.
  • Fase 2: Zware Zorg (Wlz-zorg)
    Vanuit de ervaringen van de pilot Wmo-zorg zijn we direct gestart met een vraag-gedreven aanpak voor inzet van digitale middelen in het leven van de cliënt. In dit project zijn 19 van de 70 Wlz-teams actief bezig (geweest) met het proberen en toepassen van digitale middelen voor cliënten. Het waren deelnemers uit alle doelgroepen binnen Frion, van ernstig meervoudig tot licht verstandelijk beperkte cliënten. Tussen november 2015 en augustus 2016 zijn 89 cliënten via de testpanels in aanraking gekomen met digitale middelen. Binnen al deze testpanels is er enthousiasme voor de inzet van technologie. Steeds meer cliënten, verwanten en begeleiders zijn zich bewust dat zij ondersteund kunnen worden in het zoeken van zinvolle digitale middelen die hun leven kwalitatief verbeteren. Ondersteunende afdelingen, zoals ICT, ontdekken dat zij een directe rol hebben in de ondersteuning van de inzet van technologie bij cliënten. Onderdeel hiervan is het open stellen van het bedrijfsnetwerk voor cliënten.
  • Fase 3: Borging
    Het Zoekplein is ook het kenniscentrum en de uitleen-plek binnen Frion op het gebied van digitale middelen geworden. Het Zoekplein is een plek waar je mensen kunt ontmoeten, een vraag kunt stellen en op zoek kunt gaan naar informatie en materialen. Het kennisniveau op het gebied van technologie van de medewerkers van het Zoekplein wordt in de toekomst verder uitgebreid en verdiept. Bestuur en directie is zich bewust van de noodzaak technologiegebruik te bevorderen binnen Frion. "In het project is naar voren gekomen hoe graag cliënten leren en hoe zeer zij open staan voor nieuwe mogelijkheden. Juist de gretigheid waarmee cliënten middelen uitproberen en leren te gebruiken heeft begeleiders en verwanten verrast."

Organisatie

Frion is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Bijna 1000 mensen krijgen ondersteuning van Frion. Achter deze mensen staan ruim 900 professionals en 350 vrijwilligers. Het werkgebied van Frion is de regio Noordwest-Overijssel. Frion heeft als missie en visie: Je eigen leven leven. Samen met Frion je mogelijkheden en kansen benutten. Ondernemen in mens en werk.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

11 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg