invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Florence: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Een digitaal cliëntdossier invoeren is al een klus op zich, maar dit gebruiken als vehikel om een cultuurverandering te bewerkstelligen is een uitdaging van een andere orde. Hiervoor riep Florence de hulp in van In voor zorg!

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Florence is afgerond op 12 maart 2014.

Resultaten

 Werken vanuit zorgvisie:

  • Zowel het dossier zelf als de bijbehorende training en instructies zijn ontwikkeld/afgestemd op de werkwijze vanuit zelfregie en kwaliteit van leven volgens de cliënt. Ruim 1200 zorgmedewerkers verdeeld over 15 locaties zijn begeleid in de nieuwe manier van werken.
  • Ruim 60 medewerkers vanuit allerlei geledingen zijn betrokken in de ontwikkeling van het dossier, de training-on-the-job en de bijstelling van processen. Niet van bovenaf, maar vanuit de professional zelf.
  • Een meter die de kwaliteit van het cliëntdossier meet vanuit het oogpunt van zorgvisie is ontwikkeld en opgenomen in Mijn Verbetermeter.
  • Draagvlakmetingen geven inzicht in de mate van veranderbereidheid van medewerkers en de obstakels die zij ervaren om te werken volgens de zorgvisie. Door de enquête te houden, werd de zorgvisie onderwerp van gesprek.

Ontwikkeling verandermanagement

  • Systematisch werken vanuit servicegedachten geeft de manager optimale ondersteuning en maximale stimulans om steeds zelf vorm te geven aan de implementatie.
  • De draagvlakmetingen geven managers een handvat om te sturen op de kansen en obstakels die medewerkers ervaren om hun zorg uit te voeren volgens de zorgvisie. Uit de tweede meting blijkt dat de kans dat medewerkers het gewenste gedrag gaan vertonen toeneemt met een aantal procenten.

Vervolg

Heel 2014 is uitgetrokken voor een borgingsfase, waarin een aantal doelen is gesteld:

  • Verdieping kennis medewerkers in samenhang tussen dossier en zorgvisie
  • Verdere ontwikkeling van het dossier ter ondersteuning van de zorgmedewerker
  • Inzage in cliëntdossier voor de cliënt
  • Opzet expertteams en gebruikersgroep om uniformiteit en kwaliteit van het cliëntdossier te borgen

Daarnaast wordt het cliëntdossier gereed gemaakt voor gebruik in de thuiszorg.

Organisatie

Florence is een grote zorgorganisatie in de regio Den Haag. Bij Florence werken 4700 medewerkers en 1000 vrijwilligers samen aan de zorg- en dienstverlening voor 20.000 cliënten. Een deel van de zorg- en dienstverlening is gericht op ouderen en wordt verstrekt in 16 woonzorgcentra en/of verpleeghuizen

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg