invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Estinea: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Estinea is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de Achterhoek en Twente. De dienstverlening richt zich op wonen, werken en vrije tijd. De vraag om zorg en begeleiding variëert van (intensieve) 24-uurszorg tot begeleid zelfstandig wonen, thuisbegeleiding en tijdelijke opvang. Estinea wilde de slag maken voor de vertaling van de zorgzwaartepakketten (zzp's) in de bedrijfsvoering en naar de dagelijkse praktijk. In voor zorg! hielp met dit verbetertraject.

De vertaling van de zorgzwaartepakketten (zzp's) betreft alle aspecten van de bedrijfsvoering: productbeschrijving, formatieplanning, roostersystematiek, managementinformatie, sturen op productiviteit en kostprijzen. Daarnaast was ondersteuning van medewerkers van Estinea gewenst bij de vertaling van de zzp's naar hun dagelijkse praktijk: communicatie met cliënten en hun vertegenwoordigers over zzp's en ondersteunings- en werkplannen. Estinea ziet de invoering van de zzp's in de bedrijfsvoering als middel om de transitie naar optimale cliëntondersteuning organisatiebreed te realiseren en mede daardoor toekomstbestendig te worden.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf december 2011 tot september 2013

Resultaten

 • Het In voor zorg-traject heeft opgeleverd dat Estinea haar toekomstbestendigheid heeft verbeterd.
  • Goede aansluiting is tussen de indicatie van de cliënt, de wensen van de cliënt en de inzet van personele formatie in een team.
  • De behandelfunctie is beter geborgd in de organisatie.
  • De producten en diensten zijn helder beschreven in een productenboek.
  • Een zelf ontwikkeld kostprijsmodel biedt het management inzicht en sturingsmogelijkheden.
 • Estinea staat er bij de afronding van het In voor zorg-traject beter voor.
  • De financiële houdbaarheid van de organisatie is vergroot door een beter inzicht in de opbrengsten per cliënt en de daaraan verbonden kosten en de sturing daarop op teamniveau.
  • Er kan geanticipeerd worden op bezuinigingen en omvorming van de AWBZ tot een kern-AWBZ.
  • De programmatische aanpak in het kader van de Wmo heeft de organisatie geleerd om naar buiten gericht te opereren en verbindingen te maken met andere partijen op het terrein van zorg en welzijn.
  • De gemaakte keuze voor het sociale domein levert op dat de expertise nu ook wijkgericht ingezet kan worden, zodat cliënten ook bij scheiden wonen en zorg zelfstandig kunnen wonen en participeren.
  • Het projectmatig werken is zodanig versterkt, dat de organisatie zelf snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.

Organisatie

Estinea is een organisatie voor ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. Cliënten hebben zeggenschap en regie over hun eigen leven en participeren in de samenleving. De dienstverlening richt zich op wonen, werken en vrije tijd, aansluitend op de mogelijkheden van de cliënt en de mensen en organisaties in de buurt waarin de cliënt woont. De medewerkers staan dichtbij de cliënten. Zij werken in zelfsturende teams, die nauw samenwerken met ouders/vertegenwoordigers, familie en vrienden. De organisatiestructuur van Estinea is plat en de lijnen zijn kort. Dit versterkt de mogelijkheden om oplossingen te bieden waar de cliënt echt iets aan heeft. Het aantal zelfsturende teams is 65.

Meer weten

Tags

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg