invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Elver: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Elver is de nieuwe naam van de begin 2014 voortgekomen fusieorganisatie Fatima Schreudergroep. Elver vroeg In voor zorg! te helpen bij de transitie naar een toekomstbestendige organisatie. De besturingsfilosofie moest opnieuw ‘bottom up’ vormgegeven worden. De toekomststrategie van de organisatie vroeg om een heroverweging van diensten en werkwijze. Uitgangspunt hierbij is de relatie tussen cliënt, verwant en begeleider. Elver ging aan de slag met het opnieuw inrichten van de dienstverlening, met daarbij als onderdelen:

 • Werken vanuit een dienstenportfolio dat gebaseerd is op de ZZP’s
 • Werken vanuit de nieuwe besturingsfilosofie
 • Werken vanuit zelfstandige teams met nieuwe werkwijze en spelregels

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf medio 2014 tot medio 2016

Resultaten

 • Nieuwe besturingsfilosofie is geïmplementeerd en geborgd.
 • Er zijn minder regels en er is minder bureaucratie, teams hebben kortere en snelle lijntjes met support afdelingen.
 • Teams laten aantoonbaar zien dat zij gegroeid zijn naar meer volwassenheid. Een belangrijk onderdeel van de teamontwikkeling was het creëren van zelfstandig werkende teams. Om de ontwikkeling van de teams zelf zichtbaar te maken is er gebruik gemaakt van de teambarometer. Teams constateren zelf, door het invullen van een
  barometer en met behulp van een coach, dat zij groeiende zijn naar een Zelfstandig Werkend Team.
 • Gedragsverandering bij support afdelingen heeft plaatsgevonden. Een herstructurering vindt op dit moment plaats.
 • Besparing aan overhead/managementkosten: 60%.
 • Mooie voorbeelden van resultaten voor cliënten: glossy’s, waarin stil is gestaan bij o.a. actuele gebeurtenissen, diepte-interviews, successen en verbeterpunten.

De leefwereld van cliënten is meer centraal komen te staan doordat 86 teams zelfstandig zijn gaan werken met behulp van interne teamcoaches. De besturingsfilosofie is aangepast en het aantal managementfuncties is verminderd, het aantal regels en protocollen is sterk afgenomen en supportteams zetten het primair proces in hun kracht.

Organisatie

Elver (voorheen Fatima Zorg en Schreuderhuizen) is een herkenbare en gespecialiseerde zorgaanbieder in de VG met een oriëntatie op de “zwaardere zorg” (ZZP 5 tot en met 8).

Meer informatie

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg