invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Elker Wilster en Bureau Jeugdzorg Groningen: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Jongeren vielen tussen wal en schip vanwege het gebrek aan aansluitende zorg. Dit verkleinde hun kans op een goede terugkeer in de maatschappij en vergrootte juist uitval en terugval na gesloten behandeling. Samen met In voor zorg! heeft Elker gewerkt aan goede samenwerking met Bureau Jeugdzorg Groningen, Wilster met als doel aansluitende zorg met veilige woonplek en dagbesteding. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat jongeren gedurende hun hele zorgtraject bij de verschillende organisaties de juiste hulp blijven krijgen.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Elker is afgerond in mei 2014.

Resultaten

 • Er is een gezamenlijk werkproces tussen de 3 partijen, waarbij de jongeren en hun systeem centraal staan en de zorg op elkaar aansluit. Hierdoor kan de behandeling beter worden toegespitst op de specifieke behoefte van jongeren en hun omgeving.
 • De ontwikkelde werkwijze heeft geleid tot:
  - daling van gesloten behandeling en terugval na gesloten behandeling
  - betere aansluiting van gesloten naar open jeugdzorg en zorgtraject met onderwijs
  - meer jongeren terug naar huis

Methode

De aanpak van het traject was divers:

 • Om beter samen te kunnen werken hebben de organisaties elkaars aanbod, werkwijze, cultuur en leren kennen door middel van gezamenlijke training, werkbezoeken, stages over en weer en terugkombijeenkomsten
 • Gezamenlijk leren van fouten en successen in het verleden door casereviews
 • Investeren in gezamenlijke visie (gebaseerd op de ervaringsverhalen van ouders en jongeren!)
 • Er is eerst een pilot uitgevoerd om ervaring op te doen

Vervolg

Er wordt een conferentie georganiseerd om de resultaten te delen en met gemeenten in gesprek te gaan over de inrichting van de hele keten. Ook hebben alle betrokken projectleiders een borgingsplan geschreven waarin de nieuwe werkwijze in alle werkprocessen is opgenomen. De projectleiders zien toe op de uitvoering daarvan.

Organisatie

Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp in de hele provincie Groningen. Met meer dan 450 medewerkers levert zij dagelijks zorg aan een groot aantal kinderen en gezinnen. Samen met ketenpartners Bureau Jeugdzorg Groningen en Wilster is zij onderdeel van het Poortje jeugdinrichtingen.

Meer informatie

 

Tags

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg