invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Dichterbij: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het In voor zorg-traject van Dichterbij had als doel om toekomstbestendige nieuwe vormen van dagbesteding en werk te ontwikkelen en te implementeren. De organisatie wil haar cliënten een duurzaam perspectief op persoonlijke groei en deelname aan de samenleving bieden. Door het aanbod van vraaggestuurde dagbesteding en werk worden cliënten gestimuleerd om zoveel mogelijk door te stromen naar volledige participatie in de maatschappij.

Bestuurder Frank Holtman: ‘De ondersteuning die wij bieden, moet professioneel zijn. Producten en diensten moeten voldoen aan de normale kwaliteitsnormen. Waar nodig werken mensen met een beperking samen met professionals.Goed beschouwd ontwikkelen we ons tot een netwerkorganisatie. Soms ben je een regisseur, soms een broker en soms een toeleverancier. Dichterbij gaat meerdere rollen spelen afhankelijk van wat de context van ons verlangt.’

Doorlooptijd

Het traject liep van mei 2010 tot en met augustus 2013.

Methode

Dichterbij is gaan werken vanuit de VOORT-methodiek, een innovatiemethode waarmee met een eigen team nieuwe producten en diensten worden bedacht met een groot draagvlak. Ze heeft het project Meedoen Werkt ontwikkeld.

Resultaten

Het traject heeft tot de volgende resultaten geleid: 

  • 5 geïmplementeerde buurtteams, verdeeld over de regio’s, waarbij samenwerkingen zijn aangegaan met gemeentes, ondernemers en andere zorginstellingen
  • 3 geïmplementeerde Eght-Uit arrangementen, verdeeld over de regio’s, waarbij samenwerkingen zijn aangegaan met gemeentes, ondernemers en andere zorginstellingen
  • Aanpak innovatie op basis van VOORT-innovatiemethodiek: Brochure Ons Innovatievirus
  • Het project Meedoen Werkt heeft medewerkers geleerd anders te kijken, denken en doen en geleid tot nieuwe businesscases voor innovaties voor werk en dagbesteding
  • Zelfstandigheid cliënten groeit met betrekking tot reizen van woon- naar werk en vice versa. Inzet vrijwilligers wordt uitgebreid; cliënten doen substantieel minder beroep op extra inzet (para)medisch personeel (bijvoorbeeld Therapie) en ontlasting van mantelzorg.

Vervolg

Het borgen van het 'anders kijken, denken en doen' in de lijnorganisatie is essentieel voor het stevig inbedden van de bereikte resultaten en het afronden van de transitie. Wat in het project Meedoen Werkt is geleerd, moet nu als een reguliere lijnactiviteit worden overgenomen binnen de organisatie. Hiervoor wordt aangehaakt aan het lopende programma 'KEIgoede Zorg'. Om de slag te maken naar Keigoede zorg binnen de gehele organisatie en om op de ontwikkelingen in de samenleving te kunnen anticiperen is een verandering nodig in de structuur en cultuur van de organisatie.

Organisatie

Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Zij is met zo'n 5.300 medewerkers actief in 28 gemeenten in Noord-Limburg, Noord Oost-Brabant en Zuid-Gelderland.

Meer informatie 

Tags

Publicaties

19 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg