invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Wielborgh is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Wielborgh in Dordrecht is sinds 2010 deelnemer aan In voor zorg!. De 4 vestigingen van de organisatie zijn woonzorgcentra waar mensen een woning huren van de corporatie en naar behoefte zorg via Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en eigen middelen kunnen inschakelen.

Elke vestiging heeft een sociaal restaurant. Dit restaurant is een gewaardeerde ontmoetingsplek waar ook evenementen en activiteiten georganiseerd worden. Bestuurder Christien Baas: 'Door de vele activiteiten en de warme sfeer in de restaurants hebben ouderen het gevoel erbij te horen en hebben ze minder snel zorg nodig.'

Sociaal restaurant is core business

Maar na inlevering van de vele welzijnssubsidies vielen de restaurants financieel gezien tussen wal en schip. De Wielborgh liet een exploitatieplan maken om in de gewijzigde omstandigheden de restaurants structurele plaats binnen de organisatie te kunnen geven. In voor zorg-coach en ‘foodservice’-deskundige Casper van der Most werd ingehuurd om de implementatie te begeleiden.

Het implementatietraject valt in twee delen uiteen: organisatie en medewerkers worden getraind in bedrijfsmatig denken en werken. Daarnaast worden de restaurants ‘in de markt gezet’. Want inkomsten van externe gasten en organisaties zijn nodig om de restaurants rendabel te krijgen. Deze doelstellingen sluiten aan bij de In voor zorg-thema’s professionals en doelmatigheid. Samen met In voor zorg! werkt de Wielborgh aan het realiseren van betere en meer doelmatige en cliëntgerichte restaurants.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg