invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Merwelanden is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg-deelnemer De Merwelanden is een katholiek woon- en zorgcentrum in de Dordtse wijk Merwedepolder. De organisatie biedt intra- en extramurale hulp aan op het gebied wonen, zorg en welzijn.

Tegenwoordig is de Merwelanden bezig met een cultuurveranderingstraject met als doelstelling het centraal stellen van de cliënt. Hiervoor heeft de organisatie kernwaarden geformuleerd, die aan deze gedragsverandering ten grondslag liggen en die gebaseerd zijn op de missie van de Merwelanden: Invulling geven aan een goed leven. In voor zorg! ondersteunt bij het ‘hoe’ van deze omslag.

Cultuurverandering: werken vanuit een aanspreekcultuur

Hoe vertaal je missie en kernwaarden naar concreet gedrag naar de cliënt en collega’s toe? En hoe zet je dit om in de praktijk? Dit zijn vragen waartegen De Merwelanden in haar verandertraject aanloopt en waarbij de In voor zorg-coach ondersteuning biedt. Hij helpt de reeds ontwikkelde plannen om te zetten zodat deze daadwerkelijk leiden tot de gewenste gedrags- en cultuurverandering.

Werken vanuit een aanspreekcultuur speelt hierbij een belangrijke rol. De Merwelanden en In voor zorg! hebben hiervoor een waardenkompas opgesteld met de 4 kernwaarden. Vervolgens zijn in verschillende teams video-interviews gemaakt: collega’s bevragen elkaar over de invulling van de kernwaarden. Deze video’s dienen als basis voor een uitwerking en verdieping van de gesprekken over kernwaarden. Bovendien helpen zij bij het verbeteren van de aanspreekcultuur: ‘Aanspreken doet goed’ luidt de nieuwe slogan van De Merwelanden.

Meer informatie

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg