invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Zorggroep: resultaten In voor zorg-traject (technologie)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Zorggroep is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen 3 zorgorganisaties: Thuiszorg Midden-Limburg, Stichting Land van Gelre en Gulick en Zorggroep Noord-Limburg. De organisatie levert zowel intramurale als extramurale zorg aan jong en oud in de regio Noord- en Midden-Limburg. De organisatie bedient met circa 7800 medewerkers & 2900 vrijwilligers meer dan 13.000 cliënten.

Resultaten traject: Zorg op maat thuis door (IC)technologie

De Zorggroep heeft al eerder samen met In voor zorg! aan een traject gewerkt waarin de focus lag het verbeteren van digitale communicatie en domoticatoepassingen in de zorg. De Zorggroep ziet inzet van technologie als middel om deze toekomstbestendigheid vorm te geven. ICT technologie draagt bij aan preventie, behoud van zelfstandigheid, eigen regie en participatie.

De geformuleerde doelstelling: De koers van De Zorggroep is erop gericht een bijdrage te leveren aan de mogelijkheden om het sociale netwerk rond de (potentiele) cliënt te versterken. Door samenwerking met partijen in dit sociale netwerk kan de zelfstandigheid van de cliënt/burger worden bevorderd met als uiteindelijke doel deze zo lang mogelijk thuis te houden (al dan niet met technische ondersteuning).

Tijdens het traject zijn ipads, medido en bewegingsmonitoren geïntroduceerd. Werkinstructies zorgden ervoor dat medewerkers de middelen optimaal gingen gebruiken en wisten hoe het gesprek met de cliënt kan worden aangegaan. Tijdens het traject zijn wekelijks stap-voor-stap de ontwikkelingen bijgehouden in een bestand, zoals issues, risico’s, metingen etc. Verder zijn medewerkers die warmlopen voor technologie betrokken bij de projecten.

De Zorggroep heeft de beeldschermzorg doormiddel van diverse pilots ingevoerd. Enkele voorbeelden van geboekte resultaten:

  • Medicatietrouw is toegenomen.
  • Besparing van 15 minuten per dag op telezorg.
  • Snel contact kunnen leggen met vakspecialisten.
  • Cliënten voelen zich veiliger doordat snel contact met zorgverleners mogelijk is.
  • Toegenomen cliënt- en medewerkers tevredenheid.

In voor zorg! ondersteunde de Zorggroep op verschillende vlakken. Onder andere bij het vullen van content van de community en procesafspraken maken over de werkwijze en het up-to-date houden van de content.

Bekijk alle resultaten in de Factsheet van de Zorggroep.

Meer informatie

Tags

Publicaties

12 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg