invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorggroep De Vechtstreek: resultaten In voor zorg-traject (Thematranche Zelfsturende teams intramuraal)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Stichting Zorggroep De Vechtstreek (SZDV) wilde met resultaatverantwoordelijke teams de organisatie flexibel en toekomstbestendig maken met goede zorg. Met deze verandering streefde SZDV ernaar de volgende doelen te realiseren:

  • Client (en familie) als regisseur
  • Lerende Medewerkers
  • Resultaatverantwoordelijk Teams
  • Inspirerende leiders
  • Faciliterende, lerende organisatie

Het management van SZDV is binnen de thematranche zelfsturing intramuraal van In voor zorg! gecoacht en heeft gebruik kunnen maken van de expertise die was opgedaan bij voorgaande trajecten. Op deze manier heeft de organisatie kunnen werken aan het vergroten van haar implementatievermogen en krachten gebundeld binnen de branche.

Doorlooptijd

Het traject van SZDV met In voor zorg! heeft gelopen van mei 2014 tot eind 2015.

Resultaten

Voor het monitoren van resultaten is een dashboard opgesteld waarbij parameters en normen toegekend zijn aan eigenaren. Omdat de ontwikkelfase is ingegaan najaar 2015 is het nog te vroeg om resultaten te meten als effect van het werken met resultaatverantwoordelijke teams.

Methode

De volgende stappen zijn doorlopen in het traject:

  • Pilot in de thuiszorg en proeftuin van 6 maanden op één locatie.
  • Inspiratiesessies/kick-offs op alle locaties voor alle medewerkers met aandacht voor samenwerking tussen disciplines en wijkgericht werken.
  • Ontwikkelgroepen om inhoud te geven aan de nieuwe werkwijze en instrumenten. De randvoorwaarden hierbij: Reflectie & leren, kwaliteit, HRM, ICT, Communicatie en een faciliterende serviceorganisatie.
  • Teamdagen voor nieuwe focus (o.a. training).
  • Projectorganisatie opgeheven en transitie naar de lijn verlegd.

Organisatie

Stichting Zorggroep De Vechtstreek (SZDV) is een zorginstelling die zorg en begeleiding biedt in de gemeente Stichtse Vecht. De zorggroep heeft drie intramurale locaties in Breukelen, Loenen aan de Vecht en Kockengen en biedt thuiszorg en hulp bij huishouden in de hele gemeente.

Bij SZDV werken ongeveer 320 personeelsleden en 300 vrijwilligers. Zorg en begeleiding wordt geboden aan 200 intramurale cliënten en 200 cliënten in de thuissituatie.

Meer weten

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg