invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Posten: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vanuit de 3 kernwaarden 'Hartelijk, huiselijk en hulpvaardig' biedt De Posten in Enschede diensten op het gebied van thuiszorg, verzorging, verpleging, behandeling, revalidatie, dagopvang, (gemaks-) diensten, welzijn en wonen.

Kleinschalige, zelforganiserende teams

De Posten wil lokaal beschikbaar en toegankelijk voor cliënten zijn en blijven. Het project 'Hartverwarmend' van De Posten Thuiszorg leert medewerkers gebruik te maken van de eigen kracht van de cliënt en diens directe omgeving. Voor de transitie naar kleinschalige, zelforganiserende teams heeft De Posten ondersteuning gevraagd van In voor zorg!.

In februari 2013 zijn 7 teams gestart als koplopers met zelforganiseren. Daarbij kregen de teams begeleiding van coach, projectleider en hrm adviseur. De voorheen teamleiders ontwikkelen zich  tegelijker tijd naar teamcoaches. Verder kregen de teams 4 pijlers mee op het gebied van:

  • Medewerkertevredenheid.
  • Cliënttevredenheid.
  • Financieel in balans.
  • Kwaliteit.

Zowel de medewerker als de cliënt wordt in zijn kracht gezet: de medewerker wordt uitgedaagd zijn vakmanschap optimaal in te zetten en te ontwikkelen, en de cliënt en zijn omgeving houden de regie. Uiteindelijk zijn bij de afronding van het IVZ project alle teams, inclusief de ondersteunende diensten zelforganiserend.

Resultaten

  • In de intramurale setting zijn per 1 januari 2015 20 zelforganiserende teams operationeel.
  • Cliënten beoordelen de kwaliteit van het personeel met een 8,5 (ten op zichtte van een 7,7 in 2011).
  • Overhead als percentage van de omzet daalde van 18,1% (in 2011) naar 10,5% in 2013.
  • Teamcoaches laten meer los, er is een duidelijke nieuwe manier van werken zichtbaar.

Lees meer over de aanpak, resultaten en ervaringen in de Factsheet (pdf).

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg