invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Friese Wouden: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Friese Wouden is een zorgorganisatie die thuiszorg, specialistische ouderenzorg en intramurale zorg biedt in 8 gemeenten in Friesland. Dagelijks staat de organisatie klaar voor circa 4.000 cliënten, waarvan ongeveer 3.500 extramuraal.

Door de ontwikkelingen in de zorg voelt de De Friese Wouden zich genoodzaakt de organisatie anders in te richten, met het oog op de toekomst. De organisatie heeft hier tijdens het In voor zorg-traject aan gewerkt. Daardoor zijn verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen, dichtbij de zorg. De omslag naar vraaggericht werken, vraagt om een kanteling van de organisatie: van top-down naar bottum-up. Het traject heeft ervoor gezorgd dat de cliënt meer centraal komt te staan. Een medewerker van Friese Wouden verteld daarover:

“Ik realiseer me nu dit: ik kwam onlangs bij een cliënt. Daar bleek een stevig netwerk van familie en vrienden te zijn. Ik nam meteen de houding aan van: dit zal ik eens even regelen! Vanuit het idee dat wij het het beste weten. Dit moet dus anders. Niet overnemen waar het niet hoeft.”

Aanpak

Gedurende het In voor zorg-traject is De Werkvloer Centraal (DWC) gebruikt. DWC is het bewezen succesvolle bottum-up werkwijze van Anne-Mei The dat kwalitatief goede zorg terugbrengt in zorginstellingen. DWC zet steevast de medewerkers op de werkvloer in het middelpunt. Zij vormen immers de spil van een organisatie. Doormiddel van DWC heeft de organisatie gewerkt aan de volgende peilers:

  • Tevreden cliënten en gemotiveerde medewerkers.
  • Toekomstbestendigheid van de organisatie.
  • Het tot stand brengen van kwalitatief goede zorg door het bevorderen van de relatie tussen mensen onderling.

Daarnaast zijn door zogenoemde ‘tijd-voor-ons-vak’ bijeenkomsten 120 teams begeleid om zelfstandiger te worden en met elkaar in gesprek te zijn over het werk. Een methode waardoor ook de talenten van medewerkers weer aan de orde komen.

Resultaten

Door de inzet van DWC zijn er zelfstandige teams ontstaan, met een groot eigenaarschap. Medewerkers tonen meer initiatief en herkennen elkaars kwaliteiten. Deze zetten ze bewust in. Cliënten bevestigen dat ze het gevoel krijgen zorg te krijgen van een hecht team.

Een greep uit de andere resultaten van het In voor zorg-traject:

  • Teams werken met een veranderagenda. Dit leert teams om doelen te stellen, doelen bij te stellen en gefocust te werken.
  • Behoud van score in cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid, ondanks de roerige tijden.
  • Samenwerking met cliënt, familie en mantelzorgers neemt toe.

Meer informatie

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg