invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Binnenvest: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het doel van het In voor zorg-traject van De Binnenvest was professionals meer vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, zodat de medewerkers met gezond professioneel verstand keuzes kunnen maken in het belang van cliënten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor vakmanschap en daardoor betere kwaliteit van dienstverlening tegen lagere kosten.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van De Binnenvest is afgerond op 4 april 2014.

Resultaten

De onderstaande punten geven een overzicht van de voorlopige resultaten:

  • Productiviteit van de gehele organisatie is gestegen, dit komt vooral vanwege onderaannemerschap en dagbesteding. Productiviteit van maatschappelijk werkers en intakers is gezakt, dit komt door de verschillende projecten die draaien en werkgroepen die hiervoor gevormd zijn. Betrokkenheid en draagvlak kennen zo hun keerzijde.
  • Het verzuim is van 4.3% in 2012 gedaald naar 4.2% in 2013.
  • Het aantal medewerkers primair proces is gestegen met 11,6%. Het aantal uren managers en teamleiders is gedaald met 7%. Het aandeel operationeel management versus werkvloer is gedaald van 4,9% naar 3,8%.
  • De totale overhead is gelijk gebleven met 16,6%. Vlotte vergelijking met landelijke benchmark 2012: gemiddelde overhead in sector: 26,0%.
  • De kosten van de hulpverlening zijn in 2013 relatief gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De werkelijke kosten zijn gestegen, maar niet zo hard als de werkelijke productietoename.

Methode

Voor het verandertraject heeft De Binnenvest een Rijnlandse ontwikkelbenadering (=proces gedreven) gevolgd. Er is gekeken naar waar de organisatie stond en wat op dat moment nodig was om de volgende stap te zetten. Nieuwsgierigheid, dialoog en creativiteit waren daarin belangrijk. Bij de start is het traject direct verbonden met de organisatorische verandering (lerende organisatie) die de implementatie van de methodiek Herstelwerk vraagt. Dit versterkte beide projecten en het traject kreeg daarmee de naam Ruimte voor Herstel en Vakmanschap.

Vervolg

Het project blijft op eigen kracht in 2014 nog doorlopen, inclusief projectorganisatie en overlegstructuur en er wordt nagedacht over mogelijke uitbreidingen en vervolgstappen.

Organisatie

Stichting De Binnenvest is een zelfstandige instelling in de maatschappelijke opvang voor mensen die tijdelijk onderdak of begeleiding nodig hebben. De organisatie is gevestigd in Leiden en heeft een centrale functie in de maatschappelijke opvang in de regio Zuid Holland Noord.

Meer informatie

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg