invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cordaan Jeugd: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Cordaan Jeugd levert zorg en diensten aan verstandelijk gehandicapte kinderen en (jong) volwassenen in en rond Amsterdam. Cordaan VGZ Jeugd is marktleider in het aanbod van zorg en ondersteuning aan Jeugd met een verstandelijke handicap. In 2014 krijgen circa 400 kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 0-23 jaar én hun gezinnen zorg.

De maatregelen in het regeerakkoord op het gebied van de AWBZ, jeugdzorg en WMO hebben grote impact op Cordaan VGZ Jeugd. Daarom heeft de organisatie zich enkele doelen gesteld, waar met behulp van In voor zorg! aan gewerkt is:

  • Een financieel gezonde bedrijfsvoering.
  • Vraaggericht werken, niet alleen intern (integraal en multidisciplinair), maar ook extern.
  • De organisatie inrichten als netwerkorganisatie zodat deze goed aansluit bij de cliëntvragen

Aanpak

Tijdens een ontwerptraject zijn alle veranderingen en consequenties in kaart gebracht. Dit is gedaan met behulp van een grote groep betrokkenen;

  • Medewerkers.
  • Cliënten en ouders.
  • Stakeholders.

De bedrijfsvoering is financieel op orde gebracht. Daarnaast is uitgezocht hoe Cordaan Jeugd de (nieuwe) producten in 2014 en 2015 rendabel kan leveren. Vervolgens heeft Cordaan Jeugd een belangrijke rol in de OuderKindTeams in de stad gepakt en de onderhandelingen met de gemeente Amsterdam gevoerd voor 2015.

Resultaten

Enkele resultaten die zijn geboekt tijdens het In voor zorg-traject van Cordaan Jeugd:

  • Het jaar 2014 is zonder tekort afgesloten.
  • Cordaan Jeugd blijft cliëntgericht alle zorgvormen aanbieden
  • De voorheen in aparte afdelingen georganiseerde ambulante gezinsdiensten werken in kleine gebiedsgerichte zorgnetwerken samen.

Ondersteuning In voor zorg!

Cordaan Jeugd heeft de ondersteuning van In voor zorg! gevraagd voor de expertise op het gebied van verandermanagement en netwerksamenwerking. Daarnaast is inhoudelijke expertise verzorgd voor verschillende domeinen van Cordaan Jeugd. Tegelijkertijd is gewerkt aan het uitwerken van het concept en de randvoorwaarden van de zelfstandige zorgnetwerken.

Meer informatie

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg