invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cicero Zorggroep: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Cicero Zorggroep heeft zich bij In voor zorg! aangemeld voor ondersteuning bij de aanschaf en implementatie van domotica in het zorgproces. De invoering van domotica is geen doel op zich, maar een middel om de visie op wonen en zorg te realiseren, werkprocessen anders in te richten en doelmatigheid te verhogen.

Cicero Zorggroep heeft gezocht naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan:

 • Verhogen cliëntveiligheid
 • Verhogen kwaliteit van leven
 • Verhogen zelfredzaamheid

Genoemde oplossingen werden voor de zorgcentra Op den Toren en 't Brook gevonden in een mix van domotica.

Methode

Cicero heeft ervoor gekozen om te starten met domotica in 2 zorgcentra: in nieuwbouwlocatie Op den Toren (met 69 appartementen voor verzorgingshuiscliënten en 35 kamers voor PG-cliënten) en in het gerenoveerde zorgcentrum 't Brook (waar bijna 120 cliënten revalidatie- en verpleeg-/verzorgingshuiszorg ontvangen). Bij de invoering van domotica bij deze locaties waren in totaal 184 medewerkers betrokken.

De volgende stappen zijn doorlopen:

 • Formuleren van een programma van eisen voor de aan te schaffen domotica (marktconsultatie en leveranciersselectie)
 • Opstellen en uitvoeren van een test- en acceptatieplan
 • Creëren van draagvlak bij medewerkers en management d.m.v. de drijfverenmethode: inzicht in het denk- en doepatroon van medewerkers. Dat heeft geresulteerd in inzet:
 • Dialoogsessies en informatiebijeenkomsten, klankbordgroepen, werkinstructies (voorafgaand afstemmen van de zorgprocessen, protocollen, werkwijzen en procedures), en de inzet van kerngebruikers! Enthousiaste medewerkers zijn voor deze rol toegerust: signaleren knelpunten, medewerkers instrueren en defecten signaleren & rapporteren.
 • Ontwikkelplan op individueel en teamniveau
 • Functionele test van domotica toepassingen door medewerkers

Een uitgebreide beschrijving van het traject is te lezen in het interview 'Cicero Zorggroep voert vooruitstrevende domotica succesvol in'.

Resultaten

 • 'Zorg op afstand waar het kan, fysieke zorg op maat waar het nodig is.'
 • Cliënten krijgen meer persoonlijke en ongestoorde aandacht van medewerkers
 • Medewerkers worden tijdens piektijden niet meer gestoord in het zorgproces doordat een centrale zorgpost op 1 locatie meer dan 110 oproepen per dag afvangt
 • Ongewenste contactmomenten blijven uit
 • De personele bezetting is op papier afgenomen met 4,7%
 • De cliënttevredenheid m.b.t. domoticahulpmiddelen is met 20% gestegen (van 6,8 naar 8.2)
 • De medewerkerstevredenheid m.b.t. domoticahulpmiddelen is met 46% gestegen van 5,0 naar 7,3.
 • De vraag naar wonen in een zorgcentrum met domotica is het laatste half jaar met 77% gestegen.

Cicero Zorggroep heeft de genoemde resultaten bereikt door de invoering van een uitgekiend pakket domotica:

 • Camera’s met motiondetectie, waarmee op afstand toezicht kan worden gehouden.
 • Dwaaldetectie, waarbij een melding en beeldsignaal wordt gegeven wanneer een cliënt zich begeeft buiten zijn zogenaamde leefcirkel.
 • Geluidsdrempel-detectie, waarbij melding wordt gegeven bij signaleren van een bepaald volume.
 • Nachtoriëntatie-verlichting: verlichting op strategische plekken wanneer bewoner ‘s nachts opstaat.
 • Smartphones voor bediening van alle bovengenoemde applicaties en ook bediening op afstand van zonwering, toegangsdeuren etc. 
 • Servicepost op elke cliëntenkamer, waarmee zonwering en vitrage bediend kan worden. Tevens kunnen niet-zorg-vragen digitaal gesteld worden.

De domotica wordt deels aangestuurd met behulp van een speciaal ontwikkeld krachtig WIFI netwerk.

Vervolg

Inmiddels is gestart met de uitrol van domotica naar een volgende locatie van Cicero Zorggroep; zorgcentrum Elvira-Leontine. Uiteindelijk wil Cicero alle locaties voorzien van moderne domotica-functionaliteiten en wil deze bovendien uitbreiden met face-to-face contacten en opschaling naar beeldschermzorg.

Over Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep is in Zuid-Limburg actief met het leveren van zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking. Dit gebeurt in 12 zorgcentra, maar ook vanuit wijksteunpunten en bij mensen thuis. Bij Cicero Zorggroep werken zo'n 1900 medewerkers, ondersteund door bijna 800 vrijwilligers, voor 3000 cliënten.

Meer informatie

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg