invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cello is in voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Cello biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Met steun van In voor zorg! gaat Cello de budgetten en de personele inzet diep in de organisatie afstemmen op de zorgzwaarte van de cliënt. De managers dichtbij de cliënt krijgen meer ruimte om vraaggerichte keuzes te maken. Het uitgangspunt is om hierbij uiteindelijk te komen tot een eenvoudig, overzichtelijke en transparante interne verdelingssystematiek waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van cliëntgebonden inzet op basis van cliëntgebonden financiering (ZZP).

Ruimte geven en ontregelen

Vanaf 2009 is de financiering van langdurige verblijfzorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gebaseerd op zorgzwaartebekostiging. Cello heeft gekozen voor een geleidelijk invoeringstraject van de zorgzwaartebekostiging. Ruimte geven en ontregelen, dat is de fase waarin de organisatie zich nu bevindt. Onder ‘ontregelen’ verstaat Cello: keuzes kunnen en mogen maken.

Vanuit In voor zorg! begeleidt Math Moens deze laatste fase van de invoering van zorgzwaartebekostiging. Hij omschrijft het als een kanteling. ‘Voorheen voerden de ondersteunende diensten de regie over bedrijfsvoeringsaspecten. Nu bieden ze alleen nog ondersteuning, en worden lager in de organisatie mensen integraal manager. Die medewerkers moeten we wel de bagage meegeven om met die ruimte om te gaan.’

Frans Croonen, waarnemend bestuurder van Cello, over de afrondende fase van de invoering van zorgzwaartebekostiging : ‘Wij denken dat we op deze manier de mensen die de zorg verlenen in de maximale positie brengen om dat zo goed mogelijk te doen. Binnen de kaders die we hebben uiteraard. De bomen groeien nou eenmaal niet tot de hemel. Als het goed is, hebben we straks een heleboel tevreden cliënten. Want dat is natuurlijk waar we het uiteindelijk voor doen.’

Meer informatie

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg