invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Birkhoven Zorggoed: resultaten In voor zorg-traject (Thematranche Zelfsturende teams intramuraal)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De urgentie voor zelfsturing kwam voor Birkhoven door de behoefte aan meer regelruimte. Punten van aandacht in de bedrijfsvoering waren verder de te lange besluitvormingslijnen voor interne processen en te beperkende kaders op het primaire proces. Hierdoor was de speelruimte voor cliënt, familie en medewerkers samen soms beknellend terwijl het streven was hen in de regie te zetten.

Doorlooptijd

Het traject is gestart in september 2014 en onlangs afgerond.

Resultaten

  • 5 Zelfsturende (voorloper)teams (van 14 totaal).
  • Medewerkers ervaren meer ruimte voor het zelfstandig nemen van beslissingen, meer medezeggenschap over beslissingen die over cliënt en medewerker gaan, meer eigen initiatief, meer dat hun inbreng ertoe doet.
  • Het aantal managers is afgenomen met 100% van 5 operationeel leidinggevenden naar 0.

Methode

Gewerkt is met een projectgroep waarin ook managers van ondersteunde afdelingen zaten en 5 voorloper-teams. Zij hebben gezamenlijk het leerproces doorlopen, visie ontwikkeld op zelfsturing en kleinschalig organiseren en kaders gedefinieerd.

Birkhoven Zorggoed werkt aan de hand van zeven pijlers:

  1. Visie als richting gever voor dagelijks handelen.
  2. Heldere kaders als houvast voor teams en ondersteuners. Prestatieafspraken tussen manager en team, op basis van visie, kaders en het TOPbord voor Lean denken.
  3. Coaches beschikbaar voor de ontwikkeling van de teams en het behalen van prestaties. De ontwikkeling van de teams werd gemeten met een zelfontwikkeld teamkompas.
  4. Leerkringen om samen met collega's uit andere teams kennis op te doen over hun taak met hulp van een specialist.
  5. Scholings- / verandertraject dat de kennis en vaardigheden vergroot om het échte gelijkwaardige gesprek te hebben en te houden in de samenwerkingsdriehoek: cliënt-familie/mantelzorger-medewerker.
  6. Aanpassen van beleidsdocumenten en formele regelingen naar toegankelijke, aantrekkelijk en voor teams leesbare presentaties op basis van de kaders. Dienstbaar en Eenvoud is de leus en de keus.

Organisatie

Birkhoven Zorggoed (BHZG) is specialist in ouderenzorg, biedt geriatrische revalidatie, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, somatische woonzorg en heeft een dagcentrum. In totaal biedt de organisatie aan circa 300 cliënten zorg met circa 240 FTE medewerkers.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

Publicaties

10 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg