invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Beweging 3.0: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Veranderingen die Beweging 3.0 eerder in haar verpleeghuizen had doorgevoerd, hebben onvoldoende tot verbetering van klantwaardering en zorginhoudelijke kwaliteit geleid. Met het project 'van Huis naar Thuis' (vHnT) is dit wel gelukt. Beweging 3.0 heeft in anderhalf jaar tijd een onomkeerbare verandering gerealiseerd. Ontwrichting van het bestaande systeem heeft de weg vrij gemaakt voor verandering.

Het traditioneel georganiseerd verpleeghuis, met circa 30 bewoners per afdeling, heeft plaatsgemaakt voor een verzameling van kleinschalige woongroepen met 8 tot 10 bewoners en een vast team van medewerkers. Bewoner(s) en hun familie krijgen de ruimte om te bepalen hoe zij willen leven. De resultaatverantwoordelijke teams bestaan uit een combinatie van zorgprofessionals.

Resultaten

De verandering beperkt zich niet tot de teams, maar werkt door in de hele organisatie:

  • Er is een nieuw besturingsmodel met een andere vorm van verantwoorden en reductie van administratie
  • De positie en bijdrage van management en ondersteunende afdelingen zijn herijkt.
  • Er is een nieuwe functieomschrijving voor de woonbegeleiders waarin zorg voor een aangenaam leven centraal staat
  • Samen met onderwijsorganisaties is de beroepsopleiding voor verzorgenden hierop aangepast. Met het kwalificatiedossier als onderlegger staat het werken vanuit de eigen regie en de verbinding met familie, mantelzorgers en vrijwilligers centraal.

Over Beweging 3.0

Zorgorganisatie Beweging 3.0 kent een breed scala aan activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio Eemland. Er werken ruim 3000 medewerkers en 1600 vrijwilligers. Die zetten zich in voor 1450 intramurale, 3750 extramurale en 350 dagbestedingscliënten. Onder Beweging 3.0 vallen 10 woonzorgcentra, 5 verpleeghuizen, verpleeghuisdependances, diverse thuiszorglocaties, dagcentra en steunpunten in de regio.

Meer informatie

Tags

Publicaties

27 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg