invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg! heeft Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid ondersteund bij het ontwikkelen van een actief autismenetwerk waar alle betrokken organisaties aan bijdragen. Een netwerk waardoor organisaties en professionals worden geholpen om mensen met autisme zo goed mogelijk te ondersteunen.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is afgerond op 28 april 2014.

Resultaten

  • De communicatie binnen het netwerk is verbeterd. Professionals en organisaties blijven nu via het netwerk (o.a. de nieuwe website en kennis bijeenkomsten) op de hoogte van nieuwe kennis en ontwikkelingen.
  • Elke organisatie in het netwerk heeft een sleutelfiguur die zorgt dat zijn/haar collega's op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het netwerk.
  • De stuurgroep speelt in op wat er in het netwerk gebeurt en zorgt dat de bestuurders van de organisaties in het netwerk betrokken zijn en blijven.
  • De coördinator kan werk uit handen geven en inspireert anderen om actief bij te dragen aan het netwerk.
  • Belangrijk is dat de mensen met autisme en hun wensen centraal staan in het netwerk.
  • In een strategische agenda hebben we afspraken gemaakt over hoe we blijven werken aan de ontwikkeling van het netwerk. Verbinding en het leveren van zo goed mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met autisme staan daarbij centraal.

Vervolg

Een belangrijk aandachtspunt is inspiratie blijven vinden om het nieuwe elan van het netwerk te behouden. De stuurgroep en de coördinator zoeken die actief in het netwerk zelf en verzamelen daarvoor verhalen die laten zien hoe het netwerk functioneert en wat er wordt bereikt. Daarnaast blijft het netwerk open staan voor nieuwe deelnemers en wordt kennis en ervaring uitgewisseld met contacten buiten het netwerk. Een uitdaging ziet het netwerk nog in het doseren van de communicatie. Hoe zorg je dat iedereen in het netwerk goed op de hoogte is van wat er gebeurt, zonder dat ze overspoeld worden met informatie? De nieuwe website biedt hier hopelijk hulp bij.

Organisatie

In het convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid spreken meerdere organisaties de intentie uit om gezamenlijk kennis te ontsluiten en te delen. Deze informatie is bedoeld voor professionals en managers in zorg en onderwijs. Zo krijgen zij optimale kennis van het regionale hulpverlenings- en onderwijsaanbod zodat zij cliënten goed kunnen adviseren, begeleiden en/of behandelen.

Meer informatie

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg