invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Attent: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Attent introduceerde zorg op afstand om cliënten te ondersteunen, meer keuzemogelijkheden aan te beiden, de eigen regie te versterken en de zorg efficiënter te maken. Middels een In voor zorg-traject wilde de organisatie het gebruik van deze technologie uitbreiden van 20% naar 33% in 5 jaar tijd.

Doorlooptijd

Het project startte in februari 2013 en is najaar 2015 afgerond.

Resultaten

Telezorg wordt gebruikt in de thuiszorg, de revalidatiezorg en de chronische zorg. Cliënten en medewerkers die er gebruik van maken zijn er tevreden over. Het draagt bij aan minder eenzaamheid, meer regie en meer veiligheid. Ook ervaren bijvoorbeeld nachtzorgmedewerkers minder werkdruk zonder af te doen aan de kwaliteit van de zorg.

Methodiek

Gedurende het project is de focus verbreed van alleen de thuiszorg naar ook de revalildatiezorg en de chronische intramurale zorg.

De gekozen methodiek ‘bij de ontwikkeling en implementatie van Telezorg is ‘service design’ waarbij men zich richt op een evenwicht tussen een gemeenschappelijke basis, betrokkenheid en draagvlak, het sturen van de processen en de visie en doelstelling voor de koers.

Organisatie

Attent Zorg en Behandeling biedt 24 uur per etmaal verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding aan met name ouderen, thuis of in één van de locaties. Het werkgebied van Attent strekt zich uit over de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Rheden en Doesburg. Zo’n 1.200 medewerkers (± 720 fte) en 600 vrijwilligers leveren zorg aan 1.500 cliënten.

Meer informatie

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg