invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

AriënsZorgpalet is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Eén van de consequenties van het scheiden van wonen en zorg is dat de vanzelfsprekendheid ten aanzien van de welzijnscomponent, waaronder de maaltijdverstrekking, komt te vervallen. Toch wilde AriënsZorgpalet de restaurantfunctie als essentieel onderdeel van haar dienstverlening behouden om de positieve invloed die het restaurant heeft op het welbevinden van de cliënten, de verbinding die het restaurant legt met de 'buitenwereld' en de mogelijkheid om potentiële cliënten kennis te laten maken met AriënsZorgpalet te benutten. Met de hulp van In voor zorg! heeft AriënsZorgpalet de restaurantfunctie ingebed in haar zorgconcept en ervoor gezorgd dat het een positieve bijdrage blijft houden als integraal onderdeel van het primaire proces van de organisatie.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van AriënsZorgpalet is afgerond op 15 april 2014.

Resultaten

  • Het nieuwe horecaconcept is ingevoerd als integraal onderdeel van het primaire proces en biedt haar diensten aan zowel intramurale als extramurale cliënten.
  • De financiële resultaten zijn te volgen met behulp van een integrale kostprijssystematiek. Hierdoor beschikt de organisatie over een eenduidig managementinformatiesysteem dat voor alle niveaus binnen de organisatie de gewenste stuurinformatie genereert.
  • AriënsZorgpalet is veranderd van een intern georiënteerde organisatie in een organisatie die haar blik ook naar buiten richt en met gepaste communicatie, middelen en methoden haar wijkpositie heeft verstevigd.

Methode

 De interventies die zijn ingezet, zijn onder te verdelen in een viertal hoofdthema’s:

  • Strategisch bewustzijn: er is bewustwording gecreëerd ten aanzien van de beoogde verandering
  • De horecagedachte: het anticiperen op cliëntgedrag is centraal gesteld.
  • Volledige integratie van het thema eten en drinken in het primaire proces
  • Ontwikkelen en implementeren horecaconcept: met behulp van marktonderzoek, een trendtour, brainstormbijeenkomsten en ontwikkelbijeenkomsten is het horecaconcept tot stand gekomen.

Vervolg

Het concept is binnen één van de locaties volledig geïmplementeerd. Om het concept ook op de andere locaties te implementeren, is het noodzakelijk om beperkte verbouwingen uit te voeren. In het huidige financiële klimaat is er voor gekozen even 'pas op de plaats' te maken. Wel zijn alle zogenoemde quick wins op alle locaties geïmplementeerd. AriënsZorgpalet is in staat om het concept zelfstandig over de overige locaties uit te rollen en ook om het concept verder te ontwikkelen waar nodig.

Organisatie

AriënsZorgpalet verleent onder het motto 'Leven naar uw wens' met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers woon-, welzijns-, zorg- en behandeldiensten in woonzorgvoorzieningen aan ruim 1500 ouderen in Enschede en Glanerbrug. Daarnaast kunnen ouderen, en ook jong volwassenen, voor extramurale zorg (ZorgThuis) terecht bij de zorgorganisatie.

Meer informatie

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg