invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Argos Zorggroep is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Argos Zorggroep is een zorgorganisatie gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Thuiszorg is een klein, maar belangrijk onderdeel van de organisatie.

Argos Thuiszorg wil een transitie doorvoeren om haar toekomstbestendigheid op de lange termijn te waarborgen. Hiervoor is het project 'Wenkend perspectief' opgezet. De kern van dit project is het terugbrengen en zichtbaar maken van de wijkverpleegkundige in de wijk en het centraal stellen van buurtteams. De buurtteams moeten zelfstandiger en met meer verantwoordelijkheid gaan werken. Ook is een goede samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, de eigen woonzorgcentra, Argos Services en welzijn én aansluiting bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) belangrijk.

Daarnaast wil Argos Zorggroep haar gerontologische en geriatrische expertise en de systematische behandeling en begeleiding die Argos intramuraal biedt, veel meer in de thuiszorg inzetten.

In voor zorg! gaat Argos ondersteunen bij de gewenste transformatie naar buurtteams die excellente zorg verlenen. 
 

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg