invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Archipel: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Archipel biedt een breed pakket aan zorgverlening, variërend van zorg aan huis tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt zij diensten aan op het gebied van wonen en welzijn. De organisatie heeft 11 eigen locaties en is actief in de regio Eindhoven.

In 2011 heeft Archipel In voor zorg! gevraagd om te helpen met het opzetten van 1 centraal servicepunt waar een strategisch en helder aanbod van diensten en producten wordt geboden dat is afgestemd op de vraag van de cliënt en dat ook bekend is bij de (potentiële) cliënt. Het traject had een positief resultaat en er is gekozen om een vervolgtraject te starten.

Vervolgtraject Cliënt in regie

In het vervolgtraject heeft Archipel zich gericht op het samenspel tussen cliënt, mantelzorger en medewerker. Archipel wil haar cliënten hierin meer regie geven.

Het versterken van de eigen mogelijkheden geeft een gevoel van zelfredzaamheid en dit bevordert de manier waarop de kwaliteit van leven wordt ervaren. Bovendien draagt het bij aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Deze nieuwe manier van zorg leveren vraagt echter om een andere manier van kijken, denken en handelen: niet alleen van de individuele medewerkers, maar ook van de organisatie als geheel.

De vraag aan In voor zorg! was om de medewerkers op de werkvloer te ondersteunen bij deze verandering. Het toetsingscriterium was simpel: brengt het de cliënt beter in de regie?

Resultaten

Op alle niveaus in de organisatie hebben veranderingen plaatsgevonden om de transitie te laten slagen. Dankzij de ondersteuning van In voor zorg! staat het managementteam achter de principes en bewaken zij de verbindingen tussen ontwikkelingen binnen de organisatie. Gedurende het coachtraject hebben medewerkers ook bottom-up vanuit hun eigen werkpraktijk verbeterslagen gemaakt, vaak in de vorm van een project. Tot nu toe zijn onder andere de volgende mooie resultaten geboekt:

  • Een traject van ‘ontbureaucratisering’, waardoor de regelruimte van medewerkers groter is geworden en nog steeds wordt.
  • De ontwikkeling richting zelfsturende teams is ingezet als middel om cliënten meer in regie te brengen.
  • Een uitgewerkte visie op Cliënt in Regie en een daarop gebaseerd intervisie-instrument.

Lees meer over de aanpak, resultaten en ervaringen in de Factsheet van Archipel: Cliënt in de regie.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

20 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg