invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Amarant: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Amarant Groep wil zorgen dat mensen, jong en oud, zelf de regie kunnen blijven voeren over hun gezondheid en welzijn, en kwalitatieve zorg nu en in de toekomst betaalbaar maken. Dat vraagt om innovatieve oplossingen die passen bij deze tijd. Amarant ontwikkelde onder begeleiding van In voor zorg!, samen met vijf co-creators, Quli en implementeerde het e-healthplatform binnen de organisatie.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Amarant is afgerond op 23 juni 2015.

Resultaten

Door de implementatie van Quli werken medewerkers van de Amarant Groep doelmatiger en zijn cliënten zelfredzamer. Cliënten geven in de zelfredzaamheidsmeting aan dat hun belangen beter worden behartigd. Quli maakt transparant aan welke doelen wordt gewerkt waardoor de resultaatgerichtheid toeneemt.

Ervaring van de Amarant Groep laat zien dat medewerkers het snelste leren werken met Quli door het gewoon te doen. De voorhoede gaat dit goed af en zij benutten Quli ten volle in het werk. Sommige medewerkers hadden – naast de twee e-learning modules - behoefte aan meer taakondersteuning vanuit experts. Het ervaren van te weinig tijd is ook een drempel. Als Quli eenmaal is geïntegreerd in het werk, zijn zowel medewerkers als cliënten enthousiast.

Methode

Het implementeren van Quli heeft gedurende twee jaar stapsgewijs vijf verschillende fasen doorlopen, van ontwerp tot opschaling. De aanpak bestond uit participatief ontwerpen met een breed ontwerpteam, informele communicatie, leerinterventies en cyclisch ontwerpen en testen. Draagvlak werd gecreëerd door medewerkers (werkvloer en ondersteuning) en cliënten vanaf de start te laten participeren bij het ontwerp en bij de implementatie. Inmiddels maken 21 locaties, 221 medewerkers en 114 cliënten gebruik van Quli. Ook andere zorgorganisaties maken inmiddels gebruik van Quli.

Organisatie

De Amarant Groep is een organisatie die actuele zorgconcepten ontwikkelt en aanbiedt als antwoord op de zorgvraag in elke levensfase van de cliënt en zijn familie. Kwaliteit van leven, meer zelf doen en meer meedoen staan centraal. De Amarant Groep richt zich op vier doelgroepen in de regio Noord-Brabant en heeft daarvoor verschillende merknamen:

  1. Amarant: de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking;
  2. Idris: de specialistische behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychische/psychiatrische en/of (ernstige) gedragsproblemen;
  3. Dr. Leo Kannerhuis Brabant: de behandeling van normaal begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met autisme;
  4. Pauwer: zorg- en dienstverlening aan mensen met een lichamelijke beperking en NAH.

Jaarlijks helpt de Amarant Groep 6.000 cliënten met in totaal 3.655 fte.

Meer informatie

Tags

Publicaties

10 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg