invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Allerzorg: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Allerzorg wilde de positie van de medewerkers in de kleinschalige zorgteams versterken, zodat de  cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid zou stijgen. Bij het In voor zorg-traject werd uitgegaan van de lean-methodiek. Deze methodiek biedt een goed handvat om met de zorgteams het gesprek aan te gaan over verbeteringen in het proces, om te komen tot de maximale waarde voor de klant.

Deze organisatie neemt ook deel aan het Experiment Regelarm: Allerzorg Regelarm

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Allerzorg is afgerond op 28 juni 2013.

Methode

Binnen het verbeterplan voor de bedrijfsvoering zijn dilemma’s en problemen in kaart gebracht. Op basis van de leanmethodiek zijn verbetervoorstellen gedaan. Het bedrijfsvoeringplan is door de ingebouwde borging geschikt voor toekomstige verbeterslagen. Tevredenheid van cliënten is afhankelijk van de tevredenheid van medewerkers. Deze relatie is de basis voor een samenhangend stelsel van aandachtspunten en verbeteringen. Met de visie ‘zorg zoals je die voor je naasten wenst’ als ijkpunt is een aantal maatregelen getroffen die – na borging – ook in de toekomst geschikt zijn om de tevredenheid van cliënten en medewerkers op peil te houden.

Resultaten

  • De visie is een goed ingekaderd verhaal dat overtuigt en dat medewerkers en leidinggevenden motiveert en inspireert
  • Jaarplannen en managementinformatie zijn beknopt, inzichtelijk en vooral begrijpelijk voor iedereen
  • Het bedrijfsvoeringsplan is gebaseerd op criteria die groei mogelijk maken met behoud van visie en van kleinschaligheid
  • Onderdeel van het bedrijfsvoeringsplan is dat is vastgelegd dat medewerkers op elk niveau kunnen meepraten over de groei en over nieuwe ontwikkelingen in de organisatie
  • Cliënten geven Allerzorg in 2012 het rapportcijfer 8,3: een lichte groei ten opzichte van 2011

Vervolg

  • In 2013 en 2014 worden medewerkers getraind in het regisseren van de te leveren zorg
  • Allerzorg zal de kernwaarden van Allerzorg nadrukkelijker naar voren te laten komen in het dagelijks werk van alle medewerkers
  • Kwaliteitsambassadeurs ronden de leergang ‘Slimmer Werken’ af

Organisatie

Allerzorg is een aanbieder van thuiszorg (inclusief palliatieve zorg thuis) en kraam- en kindzorg. De organisatie is 6 jaar geleden opgericht vanuit de ambitie ‘de zorg te bieden zoals je die aan je eigen ouders geven zou’. Klanttevredenheid en cliëntgerichtheid staan hoog in het vaandel. Allerzorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft 25 vestigingen, door heel Nederland. In 2010 werd Allerzorg uitgeroepen tot 1 van de 3 beste thuiszorgorganisaties van Nederland.

Meer informatie

Tags

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg