invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Alerimus: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Alerimus richt zich op verbetermogelijkheden waarbij de (onbewuste, onuitgesproken) beleving van kwaliteit bij medewerkers en de verschillende betrokkenen uit het cliëntsysteem (cliënten en contactpersonen) centraal staat. Zij hanteert hierbij de methodiek Cliënt Journey.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Alerimus is afgerond op 15 mei 2013.

Methode

Ontwikkeling Cliënt Journey 'start van de dag'

  • Start van de dag - Journey 1.0: Verzamelen & analyseren beschikbare cliënt inzichten, processen, cliënt onderzoeken, klachten en aantallen
  • Emotiecurce & cliëntbeleving: In beeld brengen van de cliëntcontext, de beleving, de emoties en de verwachtingen per episode. Inzicht krijgen in de momenten van de waarheid en gewenste cliëntbeleving
  • 9+ verbeterpotentieel: Ideeën genereren en indelen per moment van de waarheid. Invulling geven aan de gewenste cliëntbeleving en de concepten verankeren in de processen

9+ LEAN implementatie & borging veranderingen

  • Prioritering van 9+ verbetering
  • Implementatie van de verbeteracties in pilot
  • Implementatiepad 3 maanden voor de verbeteracties in de dagelijkse werkprocessen op de zorglocatie
  • Monitoring ingericht
  • Client Journey training: Training van de Journey methodiek binnen de organisatie

Resultaten

Alerimus heeft het traject succesvol afgerond. Zij streefde naar verhoging van de cliënt- en medewerkerstevredenheid en (lean)procesverbetering bij 2 verzorgingshuizen. Alle doelen zijn bereikt: de cliënten en de medewerkers zijn tevredener en het proces is zodanig verbeterd, dat er bijvoorbeeld bij 3 van de 130 door de cliënten en medewerkers bedachte ideeën al 119 volle dagen op jaarbasis worden herwonnen.

Vervolg

Roadshow Alerimus & monitoring 9+ implementaties

Het delen van de inzichten vanuit 9+denken en de uitgevoerde Cliënt Journey om collega’s te inspireren en inzicht te geven op welke wijze eenieder vanuit zijn eigen rol kan inspelen op de cliëntbeleving. Het in gang zetten van belevingsvliegwiel met een significante positieve impact op cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid.

Cliënt Journeys – blauwdruk voor intramurale zorg

Blauwdruk van Client Journeys: hergebruik van Emotiecurve, belevingsinzichten intramuraal voor ‘start
van de dag, inclusief 2-3 momenten van de waarheid (verstoringmoment tijdens verzorging, eetmoment,
groepsmoment).

Organisatie

Alerimus levert verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg en heeft een breed pakket met aanvullende zorgproducten en diensten. Zij richt zich met name op de bewoners van de gemeenten Oud-Beijerland en Cromstrijen.

Meer informatie

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg