invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorggroep Tangenborgh: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het In voor zorg-traject van Tangenborgh had het doel om op basis van behoefte technologie gepast in te zetten. Technologie moest de kwaliteit van zorg verbeteren en efficiency in het werkproces vergroten. Het aanschaffen van technologie is één ding maar het daadwerkelijk efficiënt gebruiken is soms een moeizaam proces. De doelstellingen van Tangenborgh waren:

  • Vraag gestuurd inzetten van domotica in Woonzorgcentrum Heidehiem
  • Domotica moet daarbij de kwaliteit van leven én het gevoel van veiligheid voor de bewoners en klanten verhogen
  • Daarnaast moet domotica medewerkers ondersteunen in hun werk.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot medio 2016

Resultaten

Het traject is gestart met behoeftegesprekken onder bewoners en medewerkers. Deze gesprekken zijn met behulp van persona's uitgevoerd. Een persona is een karakterisering van een bepaald type gebruiker. Op basis van de persona's is een keuze gemaakt voor in te zetten techniek. De keuze viel op de technologie SOS (Slimme Optische Sensor). SOS detecteert eerst het gedrag naar een incident en analyseert daarna. Hij ziet activiteit, analyseert en interpreteert aan de hand van instellingen die zorgmedewerkers op basis van het zorgleefplan hebben ingesteld. De melding wordt doorgestuurd naar de zorgmedewerker en die kan op de handset zien wat het alarm heeft veroorzaakt. De medewerker kan dan besluiten om wel of niet naar de bewoner te gaan.

  • Uit de resultaten bleek dat zorgmedewerkers een stuk minder tijd kwijt waren aan het onnodig bezoeken van cliënten na alarmering. Ook is de efficiency van het zorgproces toegenomen. De meeste alarmen worden op afstand afgehandeld. Zorgmedewerkers gaven ook aan dat de privacy, bewegingsvrijheid, nachtrust en eigen regie naar vermogen bij inwoners is toegenomen.

Methode

In de pilot zijn 8 bewonersappartementen getest op één locatie van Tangenborgh. Het traject is gestart met een behoefte inventarisatie. Door middel van een behoeftenonderzoek zal men bepalen welke technologie/domotica de medewerkers en cliënten graag zouden gebruiken. Voor de implementatie is vervolgens een werkgroep samengesteld met een brede afvaardiging binnen de organisatie (zorg, techniek, behandelaars, leidinggevende). Gedurende het hele traject zijn alle medewerkers steeds mondeling voor- en ingelicht door de projectleider over de voortgang en de genomen besluiten.

Organisatie

Zorggroep Tangenborgh richt zich op ouderen in Zuidoost-Drenthe. De zorginstelling bestaat uit verschillende woon- en zorgcentra, verpleeghuizen, ouderensteunpunten en een dagbehandelingscentrum.
Verder biedt Zorggroep Tangenborgh onder andere thuiszorg, personenalarmering, dagverzorging, kortdurende opname en maaltijdservice. Dagelijks werken er circa 1.800 medewerkers voor gemiddeld 1.900 cliënten.
De organisatie wil in de toekomst ook leefstijlmonitoring en beeldzorg gaan inzetten.

Bron: Factsheet Tangenborgh

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

11 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg