invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Resultaten In voor zorg-traject ZorgAccent (Thematranche technologie)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Voordat ZorgAccent startte met het In voor zorg-traject binnen de thematranche technologie, had de organisatie al een pilot uitgevoerd waaruit bleek dat alle technologie goed werkte en er onder cliënten en medewerkers voldoende draagvlak was. Door de eerdere invoering van het elektronisch cliëntdossier, konden alle medewerkers bovendien beschikken over een iPad, die ook bruikbaar was voor beeldzorg.

Doelstelling

De ondersteuningsvraag aan In voor zorg! betrof dan ook de opschaling van de inzet van beeldzorg binnen de 60 teams van de wijkverpleging, met als doelstelling:

  • Klaar zijn voor de toekomst(ige cliënt). Het duurt niet lang meer voordat zelf cliënten vragen om zorgcontact via een tablet. Daar wil ZorgAccent direct op kunnen inspelen.
  • Bijdragen aan zelfredzaamheid, eigen regie, onderhouden sociaal netwerk en welzijn van de cliënt. Denk hierbij aan zelf facetimen met familie of vrienden, medicatiecontrole via iPad.
  • Met minder budget dezelfde cliënten blijven ondersteunen met kwalitatief goede zorg.
  • In bepaalde mate fysieke zorgmomenten vervangen door zorg op afstand.

Aanpak

De organisatie heeft met name ingezet op enthousiasmeren en kennis geven over de mogelijkheden, onder andere door:

  • Enthousiasmerende uitleg in 3 grote bijeenkomsten over zorgtechnologie;
  • Opzet van een zorgtechnologielab om binnen te lopen met vragen;
  • Ronde langs teams die geïnteresseerd zijn voor uitleg over beeldzorg/zorgtechnologie;
  • Facilitering van apparatuur, hulpbronnen, informatie, handleidingen;
  • Proef met 3 teams om, met intensieve begeleiding, ervaring op te doen met beeldzorg.

Resultaten

Er is intensief gewerkt aan cultuur, waarbij veel mensen zijn bereikt. Er was veel belangstelling voor bijeenkomsten over zorgtechnologie en over het algemeen een positieve houding. In de praktijk kwam beeldzorg echter nog niet van de grond. De ontwikkeling van zorgtechnologie is als speerpunt opgenomen in het jaarplan voor 2016 en 2017. De directeur Wijkverpleging gaat daarover nu afspraken maken met de teams. Dit zet meer druk op de teams om daadwerkelijk aan de slag te gaan met zorgtechnologie. In een organisatie die principieel zelfsturend is ingericht, is het belangrijk interventies in te zetten die passen bij deze vorm van organiseren en toch sterk motiveren om in beweging te
komen.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg