invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ONS welzijn (Vivaan): Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Vivaan is een brede welzijnsinstelling en doet mee aan de thematranche Welzijn van In voor zorg!. Vanaf januari 2016 is de organisatie gefuseerd met algemeen maatschappelijk werk, Rigom en MEE. Samen gaan ze verder onder de naam ONS welzijn. Het doel van de Wmo Kanteling is om de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten. Zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen met de samenleving, ook als dat lastig is door beperking of chronische ziekte. De regie ligt bij de mensen zelf en niet bij de welzijnsprofessional die alles regelt.  

ONS welzijn wil dat het welzijnswerk nadrukkelijker een rol pakt in de signalering van kwetsbare burgers. En ondersteuning biedt aan kwetsbare burgers om zelf problemen op te lossen. Op basis van het lange termijn doel en de huidige situatie is de veranderopgave waar ONS welzijn zich voor gesteld ziet:

  • In werkwijze: een kanteling van zorgen voor naar zorgen dat, zowel op individueel als op collectief niveau.
  • In innoveren: een omslag van ontwikkelen voor, naar (systematisch) ontwikkelen samen met.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf begin 2015 tot eind 2016

Resultaten

SamSam als instrument om de kanteling vorm te geven

ONS welzijn heeft een nieuw welzijnsconcept geïntroduceerd, namelijk SamSam burenhulpservice. Een digitaal platform voor het matchen van vraag en aanbod van burgers voor onderlinge hulp. SamSam is een 'voorziening' die eigen kracht, sociale netwerken en burenhulp helpt ontsluiten. Hulpvragen die geen match via het systeem vinden (geen aanbod die op de vraag aansluit) komen bij ONS welzijn terecht. Binnen de sociale teams wordt vervolgens gekeken naar een oplossing, lukt dat niet dan doen ze een beroep op een vrijwilliger. 50% van de hulpvragen wordt alsnog gematched met een vrijwilliger. SamSam biedt onder andere:

  • SamSam als voorliggende voorziening: burgers hebben de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een professional tot burenhulp te komen (burger-burger).
  • SamSam als bindmiddel voor eigen regie en samen kracht: sociale professionals hebben een concreet instrument om bij de ontwikkeling van informele oplossingen beter en meer gebruik te maken van de samen kracht van de omgeving van de klant.
  • Ontstaan van nieuwe arrangementen vanuit vragen van de burgers. Bijvoorbeeld een SamSam café waar mensen met de behoefte aan contact elkaar ontmoeten.
  • Doorontwikkeling SamSam: het systeem werkt met sprints per project/activiteit. Iedere sprint heeft een behapbaar doel, afgestemd op de lokale situatie in een gemeente. Per sprint wordt bepaald wie betrokken is en er zijn een duidelijke to-do-lijst en taakverdeling. Innovatie staat hoog in het vaandel. Sprints zijn een goede manier om innovatie op de agenda te zetten. Ze helpen medewerkers om een doelstelling op te knippen in haalbare subdoelen. Een voorbeeld van een sprint is het opzetten van de Facebookpagina van SamSam.

Het meetinstrument SamSam-ONS Welzijn calculator is in ontwikkeling om het effect van SamSam te kunnen meten. De uitrol van SamSam is uitgebreid naar Oss en Bemheze. De uitdaging ligt de komende tijd in een verdere borging (in- en extern) zonder de ondersteuning vanuit In voor zorg!.

Organisatie

ONS welzijn maakt groei en ontwikkeling van burgers en de maatschappij mogelijk. Iedereen doet mee en telt mee is de missie. De organisatie heeft een breed aanbod van diensten: opbouwwerk (samenlevingsopbouw), ambulant en accommodatie gebonden jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk, talentcentrum en maatschappelijke begeleiding. Het werkgebied van ONS welzijn is Noordoost Brabant: Vivaan werkt voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Veghel. Er zijn Veertien locaties in Heesch, Oss, Uden en Veghel en in totaal zijn er 54 mensen werkzaam voor de organisatie. Verder werken er circa 750 vrijwilligers voor de organisatie.

Meer weten

Dossier(s)

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg